- En kommunevirkelighet sett med rødgrønne briller

- En kommunevirkelighet sett med rødgrønne briller

Regjeringens kommuneproposisjon tar utgangspunkt i at vi har god økonomi i kommunene. Dette er et virkelighetsbilde de færreste ordførere kjenner seg igjen i. Høyre vil ha mer frihet for kommunene, og en endring i inntektssystemet.

Regjeringen bruker kommuneproposisjonen for 2013 til å skape et inntrykk av at kommunesektoren er satt i stand til å ha en kvalitets- og kapasitetsøkning. Navarsete beskriver kommuneøkonomien som god, dette til tross for tøffe nedskjæringer i tjenestetilbudene lokalt.

Sett med rødgrønne briller

– Denne proposisjonen målbærer et kommuneøkonomisk virkelighetsbilde sett med rødgrønne briller, sier Trond Helleland, kommunalpolitisk talsmann for Høyre. Han frykter at regjeringen ikke har tatt realitetene i kommune-Norge innover seg.

- De rødgrønne selger inn overføringene til kommunene som en økning i midler, men realiteten er at midlene allerede er bundet opp i pålegg fra staten, fortsetter Helleland.

 - Regjeringen har fjernet selskapsskatten, og redusert skatteandelen for kommunene. I årets stortingsmelding om forholdet mellom kommune og stat, lå det ikke inne ett eneste tiltak for å styrke den lokale selvråderetten, sier Helleland.

Høyre ønsker en helhetlig endring av inntektssystemet

For Høyre er det viktig å stimulere arbeidslinjen og den lokale verdiskapningen. Vi vil derfor ha en helhetlig endring av dagens inntektssystem, la kommunene finansieres av en større andel egne inntekter, og la kommunene beholde deler av selskapsskatten lokalt. Høyre vil sørge for at kommunene selv kan få avgjøre hva som skal prioriteres i egen kommune.

– Hvis Navarsete for alvor ville gi kommunene mer makt, hadde hun latt kommunene få beholde mer av sine egne skatteinntekter for å stimulere til verdiskaping i kommunene. Slik det er nå overkjører dessverre staten kommunene, avslutter han.

 

Relaterte artikler