Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Norge har alle forutsetninger for å håndtere den økonomiske uroen i verden på en god måte. Oljefondet, som ble foreslått av Høyres finansminister Arne Skauge, setter oss i den unike posisjonen at staten kan bidra til å stimulere aktiviteten i økonomien og fortsatt ha et stort overskudd på statsbudsjettet. Slik håndterte man den forrige krisen, med bred politisk tilslutning, mens andre land tok opp store lån de nå sliter med å betale, sier Høyres leder Erna Solberg i dette innlegget.

Det er ikke eventuelle nye internasjonale økonomiske tilbakeslag på kort sikt som bekymrer meg mest med norsk økonomi. Takket være bred politisk enighet om den økonomiske politikken, moderate lønnsoppgjør og pengepolitikken er vi godt rustet til å håndtere effektene av en ny krise. Derimot mener jeg det er noen grunnleggende utviklingstrekk som gjør at vi må diskutere om vi bruker pengene riktig. Investerer vi dem på en slik måte at fremtidige generasjoner kan få glede av dem, gjennom arbeidsplasser, kunnskap og infrastruktur?

Oljeinntektene vil synke, og de offentlige utgiftene vil øke når et stadig stigende antall eldre skal ha pleie og pensjon. Dagens prognoser viser at i 2030 vil utgiftene bli større enn inntektene. Det økonomiske uføret deler av Europa nå står oppe i er grunnleggende sett et resultat av en budsjettpolitikk hvor utgiftene over tid har vært større enn inntektene. Skal vi trygge velferden må den langsiktige ubalansen rettes opp.

Det går et politisk skille i synet på hvordan den ubalansen skal rettes opp. På rødgrønn side har flere tatt til orde for å øke skattene. Høyre mener det blir helt feil vei å gå. Vårt svar er å skape mer, ikke skatte mer.

Mange ting må gjøres for å styrke Norges konkurransekraft. Gjennom moderate og målrettede skattelettelser, satsing på infrastruktur samt forskning og utvikling ville vi lagt et bedre grunnlag for varig velferd og flere trygge arbeidsplasser. Samtidig trenger vi en strategi for systematisk å løfte innovasjonkraft og produktivitet . For å få det til har jeg pekt på tre viktige elementer i en fremtidsstrategi

• Fornyet og forsterket satsing på kunnskap på alle nivåer, legg hvileskjæret på hyllen.

• Norge må utvikle en strategi for internasjonalisering.

• Mer privat eierkapital, gjennom moderate og målrettede skatteletter og økt såkornkapital.

Forrige generasjoner av politikere la grunnlaget for det som i dag gjør at vi har stor handlefrihet og høy velferd. Vår generasjons politikeres ansvar er å sikre at neste generasjon overtar et samfunn med konkurransekraft, og dermed trygge jobber og god velferd.

 

Relaterte artikler