Nærmere 200 påmeldt til medlemskonferansen

Nærmere 200 påmeldt til medlemskonferansenFoto: Tomas Moss

Bergen Høyre starter det nye året med en stor konferanse på Grand Hotel Terminus, lørdag 7. januar. Gå inn i saken for å lese program og melde på via ekstern link. Grand Hotel terminus kommer til å bli fylt av de rundt 200 påmeldte.

Program

 

09:30-10:15 Registrering

 

10:30-10:35 Velkommen og praktisk informasjon ved Harald Victor Hove, leder i Bergen Høyre

 

10:35-10:40 Åpning av seminaret, ved Ragnhild Stolt-Nielsen, Høyres Gruppeleder i Bergen bystyre

 

10:40-10:45 Kulturelt innslag

 

10:45-11:15 Erna Solberg

 

11:15-11:30 Visjoner og strategi mot 2015 ved Monica Mæland, Byrådsleder i Bergen

 

11:30-11:45 «Samhandlingsreformen, muligheter og utfordringer for spesialisthelsetjenesten»

ved Anne Sissel Faugstad, Viseadministrerende direktør i Helse Bergen

 

11:45-12:00 «Kommunale helsetjenester i utvikling» ved Hilde Onarheim, Byråd for helse og

omsorg

 

12:00-12:30 Lunsj

 

12:30-12:45 «Skape mer - Skape nytt!» ved Alfa M.Sefland, CEO, Theano AS

 

12:45-13:00 «Økonomiske utfordringer – Høyres svar» ved Jan Tore Sanner, Stortingsrepresentant

og nestleder i Høyre

 

13:00-13:15 «Bedre veier - Nå!» ved Øyvind Halleraker, Stortingsrepresentant og Transportpolitisk

talsmann for Høyre

 

13:15- 13:30 "Kollektivtrafikk i Hordaland" ved Torill Eidsheim, Samferdelsstyret i Hordaland

 

13:30-13:45 «Kunnskap og konkurransekraft» ved Henning Warloe, Stortingsrepresentant og

Forskningspolitisk talsmann for Høyre

 

13:45-14:00 «En Bergensskole i verdensklassen» ved Harald Victor Hove, Byråd for Barnehage og

skole

 

14:00 Avslutning ved Harald Victor Hove

 

 

Påmeldingsfrist: 4.januar 2012   Egenandel: Kr 100,- til konto 9521.05.52406

Påmelding: Konferanse 7. januar

 

Relaterte artikler