Har høye ambisjoner for Møre og Romsdal

Har høye ambisjoner for Møre og Romsdal

Vi må sørge for å gjøre det beste ut av det vi kan gjøre noe med lokalt, i tillegg til at vi må legge fullt trykk bak kravet om en ny politikk fra regjeringen, sier Orten.

Foto: Tomas Moss

- Vi må holde høy fart i utviklingen av fylket vårt. Vi må hevde oss i konkurransen om kompetansen. Hvis vi er utålmodig og dyktige kan vi komme på vinnerlaget, mener Helge Orten, fylkesordførerkandidat for Høyre.

Han trekker frem to satsingsområder som spesielt viktig: raskere veibygging og et utdanningstilbud i verdensklasse.

- Jeg mener vi må tørre å si høyt at utdanningstilbudet på videregående skole i Møre og Romsdal skal ligge verdenstoppen. Vi har alle forutsetninger for å lykkes, ikke minst fordi skolene kan samarbeide med et verdensledende næringsliv i flere bransjer, for eksempel maritime næringer, fiskeri, havbruk, møbel, olje/gass og engineering, sier Orten.

Spesialiserte skoler

Han mener noe av nøkkelen ligger i å la skolene få spesialisere seg og bygge opp en faglig profil.

- Dette vil tiltrekke seg de beste lærekreftene og de mest interesserte elevene. I tillegg blir det tydeligere for næringslivet hvordan de kan bidra inn på den enkelte skole, sier Orten.

 Høyres førstekandidat ønsker også å gi elever i Møre og Romsdal impulser fra skoler og næringsliv i utlandet og mulighet til å ta fag på høyskolenivå parallelt med skoleløpet.

 

Fjerne planleggingstyranni

Det lave tempoet i veibyggingen er noe Orten er opptatt av å få gjort noe med.

- Veibyggingen her til lands er preget av et planleggingstyranni. Det er ingen grunn til at det skal ta så lang tid for å realisere veiprosjekter som helt åpenbart har positiv innvirkning på samfunnet. Fylkeskommunen eier 80 % av veiene i Møre og Romsdal. Hvis jeg får tillit som fylkesordfører vil jeg til å gjøre alt som står i min makt for å endre på planleggingsregimet. Og jeg kommer til å være svært utålmodig, sier Orten.

 

Kreativitet

Han mener fylkeskommunen må tillate seg å være mye mer kreativ i sin tilnærming til nye veiprosjekter.

- Det er ingen grunn til at fylkeskommunen skal følge de samme, meningsløse retningslinjene som staten benytter for sin veiutbygging. Vi må åpne for mye mer fornuft og kreativitet, fremfor å være låst i byråkratiske systemer. Først da vil det bli fart på veibyggingen i fylket, sier Orten.

 

Behov for ny politikk

Regjeringens politikk bremser utviklingen av fylket vårt, ifølge Orten.

- Et eksempel er de altfor lave bevilgningene fra regjeringen til samferdsel i fylket vårt. Dette er et problem vi finner i mange fylker, men Møre og Romsdal blir spesielt hardt rammet av regjeringens politikk fordi vi ikke får tilstrekkelig kompensasjon til å møte de store behovene vi har til ferger og rassikring. Veiene fylkeskommunen nylig overtok fra Staten var ikke av akseptabel standard, og det er heller ikke overført tilstrekkelig med midler for å kompensere for denne ubalansen. Dette er uholdbart, sier Orten.

Et annet eksempel er regjeringens manglende vilje til å fullfinansiere de viktige fagskolene i fylket. Konsekvensen er at færre får den utdanningen næringslivet trenger.

 

Todelt arbeid

- Det politiske arbeidet fremover blir todelt: Vi må sørge for å gjøre det beste ut av det vi kan gjøre noe med lokalt, i tillegg til at vi må legge fullt trykk bak kravet om en ny politikk fra regjeringen, sier Orten.

 

Relaterte artikler