Styringen er god men utfordringene står i kø

Styringen er god men utfordringene står i kø

Prisen på etterslepet på vedlikehold som ligger til den "gaven" som Fylkeskommunen fikk fra staten ved forrige årsskifte er på mellom 3 mrd og 4 mrd

Foto: Flickr

Styringen og kontrollen med økonomien i Møre og Romsdal Fylkeskommune er bra. Men det er likevel en illusjon så lenge vi har en gigantisk regning som vi ikke tar med. Staten må ta ansvar for det enorme etterslepet på vedlikehold på veier, broer og fergekaier som er beregnet til mellom 3 og 4 mrd.

Fylkespolitkerne er samlet i Geiranger til Fylkestingssamling, og på bordet i dag ligger blandt annet regnskap og årsrapport. Vi har en grundig og dyktig administrasjon som sørger for god kontroll og styring, vi slutter oss til den rosen.

Når det er sagt så er det rom her for bekymring. Et mindreforbruk er positivt, men det kan også bety at vi ikke leverer det vi planlegger og innbyggerne ikke får det de forventer. 

Hovedutfordringen er likevel det store etterslepet på vedlikehold av veier, broer og fergekaier, bare i vårt fylke beregnet til 3-4 milliarder kroner. Altså et beløp som fylkeskommunenn ikke er i nærheten av å kunne håndtere. Vi fikk disse nye fylkesveien som en "gave" fra staten i 2010. Nå må Regjeringen ta ansvar og øke bevilgningene til fylkeskommunen slik at vi blir i stand til å komme ajour med veier, tunneler, broer og fergekaier.

Relaterte artikler