Uforsvarlig lang ventetid for MR undersøkelse

Uforsvarlig lang ventetid for MR undersøkelse

Jeg forventer at Statsråden nå kaster all privatallergi over bord og tar i bruk den fagkompetansen, sier Elisabeth Røbekk Nørve

Foto: coluorbox.com

Jeg utfordrer med dette helsestatsråden til å komme på banen omgående med klar beskjed om ventetiden for MR

Sunnmørsposten har de siste dagene vist til at ventetiden for MR – undersøkelse, har økt kraftig i Møre og Romsdal. 12 uker for Ålesund, 10 uker i Volda, 8 uker i Kristiansund og hele 24 uker, - et 1/2 år ventetid for pasienter i Molderegionen. Dette er svært alvorlig og minner meg om situasjonen som vi hadde i vårt fylke for over ti år siden.

Den gang jobbet Sunnmøre MR – klinikk for å kunne etablere seg i Ålesund. De møtte stor motstand fra nettopp Arbeiderpartiet og SV som i dag er i regjering og har ansvaret for at helsetilbudet skal fungere. De var markerte motstandere til at MR klinikken skulle få starte sin virksomhet, til tross for at mediene stadig oftere hadde store oppslag om alvorlig syke personer som døde mens de ventet på MR undersøkelse.

Den nedbyggingen av helsetilbud og økte ventelister som skjer i norsk helsevesen under dagens regjering, er uakseptabelt, svært uforsvarlig. På flere områder kan det synes som om statsråden har mistet kontrollen.

Jeg blir både frustrert, sint og fortvilet når jeg registrerer at vi nå er tilbake der vi en gang var for minst ti år siden, og at dette skjer mens vårt naboland Danmark opererer med 48 timers frister for behandling ved mistanke om kreft. En modell som Høyre mener at vi også i Norge bør kunne strekke oss etter.

Jeg utfordrer med dette statsråd Anne Grethe Strøm Eriksen til å komme på banen omgående, med klar beskjed til Helse Midt-Norge om at ventetiden for MR – undersøkelse i Møre og Romsdal må reduseres kraftig, og det snarest.

Jeg forventer at Statsråden nå kaster all privatallergi over bord og tar i bruk den fagkompetansen som finnes også i privat regi, til det beste for pasientene. Det må bli slutt på at regjeringen rir politiske prinsipper for å skjerme det offentlige systemet, fremfor å finne gode samarbeidsløsninger til det beste for pasientene.

 

Elisabeth Røbekk Nørve

Stortingspolitiker for Høyre

 

Relaterte artikler