Årsmøte i Ørsta Høgre 2012

Velkomen til årsmøte på Hotel Ivar Aasen fredag den 15.02.2012 kl. 18.00.Her finn du saklista.Dei andre dokumenta til årsmøte finn du i eiga mappe under lenka "Aktuelt" til høgre på sida.

Skulestruktur i Ørsta Kommune

Skulestruktur i Ørsta Kommune

Debatten om skulestrauktur i Ørsta engasjerar. Her kan du lese "høyringsframlegg til forskrift om regulering av krinsgrenser i Ørsta grunnskule".

Felles endringsframlegg til Ørsta kommune sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2013-2015 - Vedteke i kommunestyre 15/12-2011

Frå: Venstre, KrF, FrP og Høgre.”Skal ein gjere pasienten frisk, må ein kurere sjukdommen – ikkje fjerne symptoma på at noke er gale”Dette dokumentet inneheld dei endringane som dei 4 partia samla ønskjer å gjere i høve formannskapet sitt budsjettforslag. Endringane er både i form av økonomiske omprioriteringar i budsjettet og ”verbalforslag” som gir administrasjonen konkrete arbeidsoppgåver i det komande året.

Budsjett 2012 - Innlegg av Per-Are Sørheim i Ørsta Kommunestyre 15/12-2011

Budsjett 2012 - Innlegg av Per-Are Sørheim i Ørsta Kommunestyre 15/12-2011

For å beskrive situasjonen vi står framfor, så vil eg innleie med ei anekdote lånt frå Hans Wilhelm Steinfelt:”Kommunistane førte Sovjet Unionen til randen av stupet. Så tok Borris Jeltsin over og lanserte si politiske - kampanje – eit steg framover!”Vi treng no ei markert endring av drifta av Ørsta Kommune, slik at vi ikkje tek det fatale steget ut over stupet.

Årsmelding frå styret og valkamporganisasjonen i 2011

Årsmelding frå styret og valkamporganisasjonen i 2011ValetValresultatet er historisk for Ørsta Høgre. Det er det beste resultatet vi har oppnådd i kommune og stortingsval i Ørsta nokon gong. Det er også første gongen vi er det største partiet i kommunestyret Ørsta.Rune Hovde er Ørsta Høgre sin andre ordførar, men den første som er valt som ordførar av kommunestyret.Her finn du heile årsmeldinga

Omsorg med mening, kvalitet og verdighet for deg og dine - erfaringer etter fire år som folkevalgt i Ørsta

Omsorg og kvaliteten i denne, har blitt en av de største utfordringene og kasteballene i det politiske bildet i mange valgkamper. Noe så grunnleggende som å ta vare på de som har behov for hjelp er i dag stort sett snakk om tall og finansiering.

Erna Solberg til Ørsta samfunnshus på fredag.

Ørsta Vidaregåande skule har fagdag om politikk og demokrati fredag 2. september. I samband med valet i haust ynskjer skulen å ha fokus på målet frå læreplanen i samfunnsfag der elevane skal kunne ”Identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg, og argumentere frå ulike politiske ståstader”. Lokale representanter frå dei poltiske partia kjem for å gi saklege fakta om eige parti. Tid: 08.30-11.30.

Kl 12.00 vert det halde "valtorg" i samfunnshuset og Erna Solberg er på Ørsta Høgre sin stand.

Trygge lokalsamfunn

Ørsta skal vere ei god kommune å bu i. Dei som bur her skal kunne ferdast trygt utan å frykte kriminalitet og uro. Det gjer dei fleste av oss, men her er ikkje meir fredlig enn at det kvar helg vert meldt om bråk, ulovleg bilkøyring og anna kriminell adferd. I Høgre vil vi arbeide for at dette ikkje utviklar seg og at det alltid er trygt å bu i Ørsta.

Ørsta Høgres program 2011-2015

Her ligg Ørsta Høgre sitt program i ein samla artikkel.
Godt egna for utskrift..

Glad i Ørsta!

Korleis kan vi gjere Ørsta sentrum til ein betre stad der det er godt å møtast, bu og handle? I februar i år stilte Høgre dette spørsmålet og inviterte samstundes til eit ope møte på Kunsthuset. Oppmøte var over all forventing og meir enn 90 personar møtte. Det var sikkert også andre enn Høgreveljarar som kom, men felles for alle var at dei var opptekne av utviklinga av sentrum og glade i Ørsta. Den opne debatten ga mange gode og konstruktive innspel. Dei har vi tatt med oss når vi har utforma programmet vårt.

Ein strålande dag på Sæbø!

Debatt om kommunesamanslåing trakk mykje folk til Hjørundfjorddagane. Værgudane var på lag med arrangøren, og det vart ein fin dag for både store og små.

Ørsta Høgre er på Facebook

På våre Facebooksider inviterer vi alle til å ta del i samtalene. Kom gjerne med innspel om kva du meinder det er viktig at vi som politisk parti skal arbide med her i Ørsta.


Klikk denne lenka for å komme til vår Facebookside

Erna kjem til Hjørundfjorddagane

Erna kjem til Hjørundfjorddagane

Fredag 20. mai kom ein rapport frå Møreforsking og Telemarksforskning om fordelar og ulemper ved samanslåing av kommunane Ørsta og Volda. Det er kommunane som har bestilt rapporten der samfunnsutvikling, økonomi og tenesteyting er sentrale område ein har sett nærare på. 

I tillegg til Erna kjem:

Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Sp

Jon Georg Dale, vara for Møre og Romsdal FrP på Stortinget

Petter Bjørdal, Ørsta Ap

Paul Kristian Hovden, Ørsta KrF

Ingerid Opedal, Volda SV

Les meir om Hjørundfjorddagane

Les meir om debatten