Bevilgninger til ulike kulturprosjekt

Spørsmål fra Oddleif Olavsen til fylkeskommunens politiske ledelse angående bevilgninger til ulike kulturprosjekt.

Til Hamsunjubileets feiring til neste år, har fylkesrådet bevilget 3 millioner kroner.

Etableringen av Nordland fylkeskommunes 1000-års sted, Petter Dass museet, har hatt større byggekostnader enn beregnet og er ikke ferdigstilt.

Hvordan har fylkeskommunens politiske ledelse prioritert midler mellom et jubileum og fylkeskommunens eget tusenårssted?

Relaterte artikler