Samferdsel i Nordland

Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyres gruppeleder i Fylkestinget.

Sist sommer ble mange avganger på hurtigbåter og ferger innstilt pga tekniske problemer. Dette berørte mange reisende. Selv opplevde jeg en amper stemning på ferjekaia i Bodø ved flere anledninger.

De mange avlysninger berørte også reiselivsnæringen for øvrig, bl.a. hotellnæringen. I gjeldende kontrakter er det vissnok ikke tatt høyde for eventuelle tekniske vanskeligheter som resulterer i innstilte ruter. Også kapasiteten på ferger og hurtigbåter ble kritisert.

Hele samferdselsområdet er for tiden til stor diskusjon.

Hurtigruten har varslet om mulige omfattende forandringer av sin tjeneste, det er manglende midler til utvikling av jernbanestrekningen Trondheim – Bodø, og veiene er for dårlige. Investering til samferdsel i fylket er under enhver kritikk.

Jeg vet selvsagt at staten har ansvaret for flere av de samferdselsområder jeg har nevnt. Men det er på tide at ting blir sett i sammenheng og at fylkeskommunen som organ bør ha en sterk pådrivelse ovenfor staten for å løse viktige samferdselsutfordringer i vårt langstrakte fylke.

På bakgrunn av dette spør jeg fylkesråden om følgende:

I hvor stor grad har fylkeskommunen tatt på seg en rolle som aktiv aktør for samferdselsutvikling på alle nivå i Nordland?
Hvordan ser fylkesrådet for seg at utviklingen av samferdsel vil være med nåværende bevilgninger fra staten til samferdselsområdet i Nordland?
Har fylkesrådet noen konkrete planer for hvordan sektoren skal/bør utvikles de neste årene?
Hvilke konkrete tiltak vil fylkesrådet iverksette for å unngå en lignende situasjon sommeren 2009 som vi har hatt dette året?
Hva vil fylkesrådet gjøre for å få fylkeskommunalt materiell til samferdsel som er tilpasset det tilbud vi bør ha i Nordland i årene som kommer?
Når fylkene skal overta ansvaret for ”øvrige riksveier” med sitt etterslep til vedlikehold på ca 10 milliarder, hvilke betingelser vil fylkeskommunen stille for å overta ansvaret?

Relaterte artikler