Invitasjon til åpent møte om lokal forvalting og ideologi

Invitasjon til åpent møte om lokal forvalting og ideologi

Velkommen!

Foto: colourbox.com

Oppland Høyre vil med dette ønske velkommen til åpent møte og fylkesstyremøte på Dombås Hotel på Dombås Lørdag 9. juni. med tema: lokal forvaltning og ideologi.

Lørdag 9. juni:

Kl. 12.00: Ankomst med lunsj.

Kl. 13.00:Velkommen ved Leder av Oppland Høyre, Lars Elsrud

Kl. 13.15:Lokal forvaltning sett fra Høyre av Stefan Hegglund
– her ser dere Stefan sin landsmøteinnlegg i fjor om rovdyr.

Spørsmål og debatt!

Kl. 14.45:Visjoner for en fremtidsrettet jernbane v/ Kjell Stenberg, leder av Lillehammer Høyre og Lillehammer Næringsforum. Kjell jobber mye med jernbane i Oppland.

Kl. 16.00:Kaffepause

Kl. 16. 30: Tre varaordførere ”Erfaringer fra nestkommanderende
•Hanne Velure, Lesja
•Ragnar Jacobsen, Nord Fron
•Per Arnold Backe, Dovre

Kl. 17.30:Dialog og meningsutveksling

Kl. 19.00:Middag

Søndag 10. juni:


Kl. 10.00:Fylkesstyremøte med følgende saker på sakslisten:
•Evaluering av årsmøtet – hva gjør vi neste år?.
•Medlemsstatus i foreningene
•Kommunalkonferansen
•Valgkampsakene for 2013 – strategi for Oppland Høyre
•Uttalelse fra Oppland Høyre


Kl. 12.00:Vi binder Norge sammen med nye samferdselsløsninger, ved Lars Myraune, stortingsrepresentant for Nord Trøndelag.

Kl. 13.00:Forsvarsmeldingen – Høyres standpunkt v/ Lars Myraune

Kl. 14.00:Lunsj og avreise

Priser:

Helpensjon: 900 kroner
Dagpakke med lunsj og middag: 250 kroner
Dagpakke med lunsj. 100 kroner

Påmelding:

Send epost til anne.bjertnas@hoyre.no innen 25. mai

Relaterte artikler