Offentlig selvangivelse

Offentlig selvangivelse

I en tid der åpenhet og etterprøvbarhet presses frem ved hjelp av ny teknologi ligger Norge langt etter når det gjelder å få innsyn i stat og kommuners saksbehandling og leveranse av tjenester.

Om kort tid skal alle nordmenn levere en detaljert selvangivelse om seg selv til staten. Er det ikke på tide at vi får en detaljert angivelse av hva pengene våre har blitt brukt på tilbake?

Av Heidi Nordby Lunde, medlem av Oslo Høyres arbeidsutvalg

SKUP-prisen er norsk presses pris for fremragende undersøkende journalistikk og nylig vant TV2 prisen for prosjektet «Eldrebløffen». Juryen begrunnet tildelingen med at journalistene klarte å dokumentere tilstander i helsevesenet som var ukjente også for helseministeren. Men skandalen knyttet til TV2s prosjekt er ikke at syke og pleietrengende eldre venter på omsorgstilbud, det har vært delvis dokumentert tidligere. Skandalen er manglende åpenhet fra stat og kommune om alt fra saksbehandling og ventelister for tjenester til tildeling av midler og gjennomføring av prosjekter. Ære være årets prisvinnere for deres dedikerte og viktige arbeid, men det de brukte fem måneder på å levere data som burde vært tilgjengelig via noen tastetrykk.

 

I en tid der åpenhet og etterprøvbarhet presses frem ved hjelp av ny teknologi ligger Norge langt etter når det gjelder å få innsyn i stat og kommuners saksbehandling og leveranse av tjenester. Det burde være unødvendig for journalister å bruke offentlighetsloven for å få svar på spørreundersøkelser, eller bruke spørreundersøkelser i det hele tatt for å få svar på om det finnes køer i helse-Norge, overholdelse av tidsfrister i saksbehandling og annet som berører tjenesteleveranser til innbyggerne.

 

Mens politikerne har valgt at staten hvert år skal tvangspublisere skattelistene til alle Norges innbyggere til offentlig beskuelse, burde borgerne kreve samme mulighet for ettersyn av politikernes prioriteringer i stat og kommune. Det er uholdbart at man i 2011 ikke har god nok innhenting og rapportering av data i forhold til for eksempel køer til omsorgstilbud. At krevende manuelt arbeid skulle være nødvendig for å få tilgang til det som burde være åpen og tilgjengelig offentlig statistikk er helt uforståelig. Åpenhet er et viktig demokratisk prinsipp, og i prinsippet burde all statistikk og data være offentlig med mindre personvernhensyn og rikets sikkerhet berøres.

 

USA har satt i gang et omfattende program for publisering av data som allerede nå gir detaljert oversikt over hva ulike deler av det offentlige bruker penger på og gir publikum adgang til å holde politikerne til ansvar når skattebetalerne ikke får de tjenestene de har betalt for eller har krav på. USA har gått foran og åpnet for en formidabel tjenesteinnovasjon der alle kan bygge nye tjenester basert på gratis, tilgjengelige offentlige data. Dette har ført til at private, organisasjoner og sosiale entreprenører har laget digitale tjenester som hjelper borgerne til informasjon eller tjenester de har krav på, eller synliggjør manglende oppfølging fra myndighetene.

 

SpotCrime.com i USA kombinerer kartdata med hendelsesdata fra politiet og synliggjør hvor de kriminelle herjer. I Storbritannia kan innbyggerne rapportere problemer som tagging, manglende gatebelysning og hull i gata, samt se om lokale myndigheter gjør noe med saken via nettsiden FixMyStreet.com. En kombinasjon av disse to tjenestene kunne gitt oss et bilde av forholdene rundt overfallsvoldtektene i Oslo. Burde politiet ha prioritert bemanning i områdene fordi disse var belastet? Hadde kommunen sørget for opplyste gater og trygge forhold å bevege seg i?

 

Poenget er ikke å henge ut en kommune eller en saksbehandler, men å få problemer opp i dagslys slik at man kan gjøre noe med dem. Vi trenger ikke informasjon om hvem som står i kø, bare hvor mange. Vi trenger ikke vite hvem saksbehandleren i kommunen er, men generell saksbehandlingstid og status på enkeltsaker. I tillegg kan sammenstilling av informasjon kan vise sammenhenger man ellers ikke var klar over. Hvis man ikke vet om et problem, hvordan kan man da løse det?

 

Hva ville skjedd om skattebetalerne kunne følge pengestrømmen, slik som for de over 7000 føderale IT-investeringene som følges på USAspending.gov? Eller gis en mulighet for å følge med på om inntektene fra miljøavgifter går til miljøtiltak eller om dokumentavgiften for salg av bolig er satt til selvkost?

 

Det offentlige burde vært avkrevd en detaljert selvangivelse, inkludert status på prosjekter finansiert av det offentlige, ventelister og saksbehandling under arbeid, fra omsorgtjenester til plan- og byggingsetaten. Det er mulig våre politikere ville prioritert annerledes om skattebetalerne fikk den informasjonen vi har krav på.

Relaterte artikler