Skal vi satse på realfag?

Skal vi satse på realfag?

Vi trenger flere som velger å ta realfag, og vi trenger alle gode krefter som kan bidra til at det skjer.

Er regjeringen villig til å åpne for noen spennende og utradisjonelle initiativer for å dyrke talenter og stimulere flere til å velge realfag, spør finansbyråd og nestleder Kristin Vinje.

Av Kristin Vinje
Nestleder i Oslo Høyre og finansbyråd

Kristin Vinje 2011 250-200


Tar utfordringen: Oslo Høyres nestleder og finansbyråd vil gjerne ha konkurranse om å være best i kunnskapspolitikken
.

Skal vi satse på realfag?

Alle vil svare ja på dette spørsmålet. Det er tverrpolitisk enighet om at vi trenger flere som satser på realfag. Spørsmålet er om regjeringen er villig til å åpne for noen spennende og utradisjonelle initiativer for å dyrke talenter og stimulere flere til å velge realfag.

Næringsministeren utfordrer

Næringsminister Trond Giske vil utfordre Høyre i kunnskapspolitikken. Han sier i Aftenposten 12. april at Ap har vært for lite opptatt av de flinke elevene i skolen. Nå vil partiet dyrke enerne. Det er utmerket. Da får vi konkurranse om å være best i en politikk jeg mener er grunnlaget for verdiskaping og fremtidig velferd; kunnskapspolitikken.

Privat realfagsgymnas

Fredag 13. april kunne vi lese om NTG-gründer Roger Elstad som vil starte privat realfagsgymnas. Elstad er mannen bak Norges Toppidrettsgymnas (NTG), som for tretti år siden etablerte flere videregående skoler der talentfulle idrettsutøvere kan dyrke sin interesse og sitt talent i kombinasjon med skole. En tilsvarende satsing innenfor realfag er et veldig godt initiativ fra et miljø som vet hvordan man kan bygge opp et alternativt skoletilbud for unge mennesker som vet hva de vil.

Vender tommelen ned

Da er det interessant å lese at lederen i stortingets KUF-komite (Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) på Stortinget umiddelbart vender tommelen ned; Marianne Aasen (Ap) uttaler i Budstikka 13. april at det ikke er behov for spesialiserte videregående skoler for annet enn idrett, ballett og musikk. Jeg synes det er synd at det ikke skal være mulig å etablere tematisk spesialiserte skoler innenfor realfag når lovverket åpner for spesialisering innen idrett, ulike pedagogiske retninger og religion. Det vil være et tap for oss alle hvis Elstads søknad på bakgrunn av Privatskoleloven, som i dag setter ned foten for slike tiltak, blir avvist av Utdanningsdirektoratet.

Men, hvis vi skal tro på Giskes ambisjoner for kunnskapspolitikken ville vi kanskje også tro at regjeringen ville åpne for dette initiativet? Men, Giske er også skeptisk – det står i sterk kontrast til eget utspill om å satse på enerne i skolen.

Heier fram initiativer

Vi trenger flere som velger å ta realfag, og vi trenger alle gode krefter som kan bidra til at det skjer. La det ikke være tvil om at vi i Høyre heier slike initiativ frem. Høylydt!

Relaterte artikler