Om Eidsberg Sp og lesebrett

Om Eidsberg Sp og lesebrett

Espen Volden, kommunestyrerepresentant, Eidsberg Høyre.

Som en del av en moderniserings- og innsparingsprosess, besluttet et bredt flertall av Eidsberg kommunestyres medlemmer i forrige uke å gå over til elektronisk distribusjon av saksdokumenter.

Vedtaket inkluderer en bestilling til rådmannen om å gå til innkjøp av lesebrett (for eksempel iPad), som skal stilles til disposisjon for medlemmer av kommunestyre og hovedutvalg – slik mange andre kommuner har gjort, deriblant Askim og Skiptvet. Begge, i likhet med andre, har positive erfaringer.

Forslaget om innføring av lesebrett fikk støtte fra de tre posisjonspartiene (H, KrF og V), i tillegg til både Ap, SV, FrP og de uavhengig – altså enstemmig med unntak av Sp. Av én eller annen grunn valgte Sp å stemme nei; de mener man skal kreve at representantene stiller med eget datautstyr. Dette mener jeg er et meget dårlig, smått populistisk og ikke minst ugjennomtenkt argument.

Vi har anslått at vi innen ett til halvannet (!) år vil ha spart inn investeringsutgiftene forbundet med lesebrettene, som følge av blant annet reduserte kopierings-, pakke- og distribusjonsutgifter.

Da blir argumentasjonsrekken i Senterpartiets tilleggsforslag feil. De foreslo nemlig å åpne for at de representantene som ønsket, skulle kunne fortsette å motta saksdokumentene i posten (her det snakk om til tider svært tunge konvolutter, som i tillegg til å legge beslag på mye arbeidstid for politisk sekretariat, koster kommunen masse i porto osv.). Hadde vi vedtatt dette, hadde vi vært omtrent akkurat like langt.

Vi forstår heller ikke hvordan kommunestyremøtene ville fungere, på relativt begrenset plass, om hvert enkelt medlem skulle ha med seg eget utstyr. Det er heller ikke teknisk tilrettelagt i dag (mht nett- og strømtilgang). Lesebrettene fungerer enklere.

Heldigvis tenkte ikke flertallet som Senterpartiet, og vi står med et vedtak som er like mye fremtidsrettet som det er besparende.

Espen A. Volden

Kommunestyrerepresentant for Høyre

 

Relaterte artikler