Vellykket årsmøte i Østfold Høyre

Vellykket årsmøte i Østfold Høyre

Kjellaug Nakkim ble utnevnt til æresmedlem i Østfold Høyre, her sammen med fylkesleder Tage Pettersen.

Østfold Høyre fikk et nytt æresmedlem og vedtok fire resolusjoner på årsmøtet 3. mars. Tage Pettersen ble gjenvalgt som fylkesleder.

Østfold Høyres årsmøte vedtok resolusjonene "Mer forebygging og tidlig innsats - kommunene viser vei", "Statlig overstyring svekker kommunene og det lokale selvstyret", "Et sterkt forsvar på Østlandet" og "Samferdselssatsing i Østfold dekker nasjonale behov", samt en uttalelse om høgskolefusjon. Se PDF-filene under.

Ved valgene ble Tage Pettersen (fylkesleder), Eirik Milde (2. nestleder) og Peter Kuran (styremedlem) alle gjenvalgt.

Kjellaug Nakkim ble utnevnt til æresmedlem i Østfold Høyre etter mange års innsats.

Aktivitetspris 2012 lite ingressbilde.jpg

Østfold Høyres aktivitetspris for 2011 ble tildelt Eidsberg Høyres ordfører Erik Unaas.

Relaterte artikler