Blåmandag - uke 23 2011

Blåmandag - uke 23 2011

Fredrikstad Høyres ordførerkandidat, Peter Kuran.

Peter Kurans nyhetsbrev.

Kjære Venner og lesere!

Fredrikstad Høyre mener at må gjøre det vi kan for å sikre/skape trygge lokalsamfunn. Hvis denne intensjonen skal bli noe mer enn honnørord må tiltak iverksettes. Lokalt er vi opptatt av å begrense eller hindre at organisert kriminalitet får fotfeste. Aktivt bruk av planverk er en av de virkemidlene kommunen rår over.

Nei takk, til kriminelle asylsøkere!

Det blir da ganske forstemmende å høre at regjeringen uttaler seg på en slik måte at det virker som om man tror at et problem blir mindre bare man sprer problemet tynt utover. Jeg snakker om Stoltenbergs forslag om at kriminelle asylsøkere som selger narkotika skal kunne sendes ut av Oslo til andre kommuner i landet. Trygge lokalsamfunn med nulltoleranse for narkotika er det vi skal ha! Regjeringens forslag innbærer det stikk motsatte, utrygge lokalsamfunn! Stortingsrepresentant Svein Roald Hansens oppklaring, eller snarere forsøk på oppklaring, av hva Statsministeren faktisk sa, har etter min oppfatning bare brakt forvirringen opp på et høyere nivå. Forestillingen om at hvis man sprer, i dette tilfellet, narkotikaondet tynt utover så blir det mindre, er en stor misforståelse. Det er det stikk motsatte som skjer. Det dannes fort nye rusnettverk og hvis det var slik at man faktisk ville sende asylsøkere som knyttes till oppbevaring, salg eller bruk av narkotika ut av Oslo, ville det økt narkotikaproblemet i norske kommuner. Men det er da godt at Hr. Hansen kan forsikre meg om at regjeringen ikke skal eller har til hensikt å sende/spe asylsøkere som tas med narkotika ut til norske kommuner. Det må imidlertid være et betydelig problem for regjeringen når statsministeren uttaler seg på en slik måte at han må sende statsråden inn i Stortingets spørretime for å oppklare innholdet i utspillet!

Fem millioner til vei!

En lang og tøff vinter har tæret på våre veier. Dagens formannskapsmøte besluttet å bruke 5,5 millioner kroner til ekstra veivedlikehold. Det ble flertall for å bruke litt mer av overskuddet fra FREVAR til veier og tiltak mot tagging og annen ”forurensing”! Vi har fått mange friske tilbakemeldinger på veivedlikeholdet i vinter og nå gjør vi noe med det! Hullene i veiene skal tettes.

Ha en flott blåmandag.

Hilsen Peter Kuran,

Ordførerkandidat, Fredrikstad Høyre

 

Relaterte artikler