Ønsker regjeringen å satse på folkehelse?

Ønsker regjeringen å satse på folkehelse?

Bengt Morten Wenstøb er bystyrerepresentant i Fredrikstad

Folkehelseforskriften skal gi oversikt over helsetilstanden i kommunene og vurdere årsaker og konsekvenser av påviste tilstander. Det er en sammenheng mellom forebyggende tiltak og bedre helse, men det er et spørsmål om hvor mye Fredrikstad kommune skal dokumentere før regjeringen øker sin folkehelsesatsing i vår region.

Av Bengt Morten Wenstøb, bystyrerepresentant i Fredrikstad

I bystyret 22. mars 2012 behandlet bystyret forslag til høring om folkehelseforskriften. Forskriften skal gi oversikt over helsetilstanden i kommunene og vurdere årsaker og konsekvenser av påviste tilstander. Målet er å drive et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forslaget er en oppfølging av Folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.12.

Det er ingen som er uenig om at det skal satses på folkehelse. Det er en sammenheng mellom forebyggende tiltak og bedre helse. Men, det er et spørsmål om hvor mye Fredrikstad kommune skal dokumentere før regjeringen øker sin folkehelsesatsing i Nedre Glomma- regionen. Vi vet fra tidligere at vi har betydelige helse- og sosiale utfordringer. Det burde ikke være nødvendig å dokumentere på nytt. Vi vet mye om hva som må gjøres for å bedre folkehelsen, men savner støtte til virkemidler.

Regjeringens nasjonale kartlegging av folkehelseutfordringer bør følges opp med økonomiske virkemidler da vil også Fredrikstad kommune nå de folkehelsepolitiske målene.

Relaterte artikler