Blinkskudd om private barnehager

Blinkskudd om private barnehager

Revelheia Barnehage. Illustrasjonsbilde fra Wikimedia Commons. Foto: Sandivas

Tilsvaret fra Gunn Karin Gjul i Fredriksstad Blad, til vårt innlegg om barnehager i samme avis, begynner så bra med lovprisning av mangfoldet i barnehagesektoren og de private barnehagenes avgjørende betydning for at regjeringen klarte å gjennomføre sitt løfte om full barnehagedekning. Men de rødgrønne rnistenkeliggjør en hel gruppe foretakere som de private barnehagene og deres eiere representerer.

Av: Michael Meyer, kommunestyrerepresentant, og Peter Kuran, gruppeleder Fredrikstad Høyre

Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, leder av stortingets familie- og kulturkomite, gir oss tilsvar og mener vårt syn om at regjeringen mistenkeliggør private barnehager er «bomskudd om private barnehager». Den godeste stortingsrepresentanten leverer da vitterlig selv et godt eksempel på hvordan regjeringen og de rødgrønne rnistenkeliggjør en hel gruppe foretakere som de private barnehagene og deres eiere representerer!

Tilsvaret hennes begynner så bra med lovprisning av mangfoldet i barnehagesektoren og de private barnehagenes avgjørende betydning for at regjeringen klarte å gjennomføre sitt løfte om full barnehagedekning, men det stopper dessverre der!

Deretter følger det fra Arbeiderpartiets mest sentrale familiepolitiker (et par sitater fra tilsvaret hennes): «urimelige profittoverskudd i private lommer» og «... dårligere barnehagetilbud med færre ansatte fordi noen barnehageeiere prioriterer utbytte?»

Det er for det første vanskelig å oppfatte uttalelsene fra Gjul annerledes enn som en klar mistenkeligdøring av de private barnehagene og deres eiere. Vi ser derne at Gunn Karin Gjul gir oss noen konkrete eksempler på hva hun mener! I rapporten fra Telemarksforskning, som det henvises til, er skillet mellom hva som er utbytte og hva som er lønn ikke tydelig spesifisert og dette er forhold som påvirker både personalkostnadene og antall tilstedeværende voksne i bamehagen.

Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul må derne mene at vårt første innlegg er et bomskudd, men det er nok snarere et blinkskudd om private barnehager.

Relaterte artikler