Føre var - behov for ny krise- og beredskapsplan

Føre var - behov for ny krise- og beredskapsplan

Det er for sent og begynne å forberede seg når katastrofen allerede er et faktum og tragedien har rammet oss. Høyre og de borgerlige partiene har i sitt alternative kommunebudsjett avsatt midler til å lage en ny og oppdatert krise- og beredskapsplan.


Høyre reiste i en interpellasjon i bystyret spørsmålet om å få en oppdatert krise- og beredskapsplan for Fredrikstad. To dager etter at jeg hadde sendt inn interpellasjonen stod skipet Godafoss på grunn midt i naturreservatet på Hvaler. Fem måneder etter får vi den største nasjonale tragedien etter krigen, terroren rammet regjeringskvartalet og flott ungdom mistet livet på Utøya. Den nye sivilbeskyttelsesloven pålegger nå norske kommuner og utarbeide nye krise- og beredskapsplaner der også terror- og trusselberedskap er med i vurderingene.

Høyre, FrP, KrF og Venstre har i sitt alternative kommunebudsjett for 2012 satt av midler til utarbeidelse av en ny krise- og beredskapsplan. Den gamle planen er over ti år gammel og vi må ta innbyggernes sikkerhet på alvor. Forslaget blir fremmes i bystyre i morgen og vi håper at posisjonen vil ta dette forslaget med!

Relaterte artikler