Maktarroganse av Ap

På Fredriksstad Blad tirsdag 3. april viser Arbeiderpartiets leder av planutvalget, Rune Fredriksen, stor maktarroganse i det han går ut og forteller at dersom man ikke bygger sitt bo slik han og flertallet ønsker, kan man se langt etter å få realisert drømmeslottet sitt

Av Lars Petter Kuran, medlem av teknisk utvalg (H)

Det er med skrekk og ikke så rent lite skuffelse at jeg leser forsiden av Fredriksstad Blad tirsdag 3. april. Her viser Arbeiderpartiets leder av planutvalget, Rune Fredriksen, stor maktarroganse i det han går ut og forteller at dersom man ikke bygger sitt bo slik han og flertallet ønsker, kan man se langt etter å få realisert drømmeslottet sitt, som det så elegant blir lagt frem i ingressen.

Ikke bare skal Størrelse Og høyde bestemmes av Fredriksen og planavdelingen, men også utformingen av boligen vil Fredriksen ha siste ord i saken på. Indirekte går man langt i å antyde at dispensasjoner ikke under noen omstendighet vil bli godtatt, med mindre det er svært tungtveiende grunner for en slik dispensasjon. Det Arbeiderpartiet og Fredriksen da sier, er at en utbygger som først har kjøpt en dyr tomt som man ønsker å bygge på, så betalt for og få drømmehuset tegnet og beregnet, ikke skal få lov til å bygge det fordi at for eksempel en ansatt i planavdelingen har en forkjærlighet for funkisstil, og drømmehuset ikke passer inn i denne malen.

Selvsagt er kommune planer og reguleringsplaner til for og følges. Misforstå meg ikke, jeg ønsker heller ikke en eksplosjon av kråkeslott rundt omkring i kommunen, men en slik arrogant og kategorisk avvisning av så å si alle dispensasjonssøknader, før de en gang er skrevet, syns jeg at leder for planutvalget i kommunen vår bør holde seg for god til.

Jeg skal ikke gå inn og drøfte enkeltsaker, men i forhold til byggesaken Fredriksen trekker frem, og oppfordrer til å gå i dialog med kommunen om, hører det med til historien at dette er blitt gjort, og forslaget som nå var forelagt planutvalget var på god vei justert i forhold til førsteutkastet. Konklusjonen ble fortsatt nei.

Det blir også i oppslaget referert til 100-meters sonen, en kobling som i ikke hører noe sted hjemme i denne sammenhengen. Strandsonen har spesielle hensyn og begrensninger i forhold til loven om almen ferdsel og bør på ingen måte brukes som et argument for å hindre beboere i Fredrikstad å bygge drømmehuset sitt, for eksempel i Gullskårveien. Det vi nå tydelig begynner å se konturene av, er at Arbeiderpartiet så fort de får muligheten og makta gjør det de kan for å tilbakeføre Fredrikstad til en nei-kommune, der alle preg av personlighet skal tilpasses den sosialistiske grå massen.

Relaterte artikler