Mer politi øker livskvaliteten

Rune Grundekjøn

Rune Grundekjøn, leder Fredrikstad Høyre

Trygge lokalsamfunn forutsetter et synlig og forebyggende politi. De rødgrønnes lave bevilgninger tvinger politiet til å kutte bemanningen.

Av: Runde Grundekjøn, leder Fredrkstad Høyre

De rødgrønnes lave bevilgninger tvinger politiet til å kutte bemanningen. Politiet beklaget eksempelvis i et intervju med NRK Østfold denne uken at pågående tigging ved P-automater ikke kunne prioriteres. Det finnes ikke ressurser til oppfølging av tiggere som plager bilister som vil betale for parkering.

Trygge lokalsamfunn forutsetter et synlig og forebyggende politi. Derfor vil Fredrikstad Høyre ikke godta fravær av politi i lokalmiljøene. Trange budsjetter gjør at politiet mange steder ikke har ressurser til å være tilgjengelige. Det gjelder også på sjøen om sommeren. Høyre frykter at dette kan medføre økt risiko for ulykker. For ærlige båtfolk gir synet av politibåten en god trygghetsfølelse.

Kvaliteten på norsk politi er i verdensklasse og vi kan være stolte av å ha dyktige mennesker som skaper trygghet. Men kvalitet er ikke nok. Vi må ha mange nok ansatt i tjenesten. Det forutsetter at vi er villige til å ta regningen. Høyre vil gjøre klart at bevilgningene må økes. Uten trygghet går livskvaliteten ned.

I mange år har somrene vært preget av stengte lensmannskontor og lav politibemanning. Høyre vil ha økte bevilgninger til politiet.

Relaterte artikler