Nyhetsbrev nr 7

Nyhetsbrev nr 7

Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen.

Overskudd til glede og undring ..

Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen. Alle sjeler burde kanskje glede seg, men det er all grunn til å spørre hvorfor og hvordan kan det ha seg at uværsskyene på den økonomiske himmelen, for et drøyt år siden, varslet et forestående økonomisk ragnarok på nærmere hundre millioner som bare Ap & Co kunne ”redde oss fra”! Nå foreligger altså et kommuneregnskap for 2011 som med all mulig tydelighet viser at vi også kunne ha levert et økonomisk sluttresultat i balanse uten at vi hadde behøvd å øke eiendomskatten. Høyre, Fremskrittspartiet og Folkets Stemme hadde med andre ord dekning i sitt forslag til kommunebudsjett, som ut fra rødgrønn retorikk ville ha ført kommunen utfor stupet. Dette er nesten påfallende og reiser definitivt noen spørsmål omkring hvordan minus hundre millioner kan bli til pluss seksti millioner et år senere.

Det kuriøse faktum at til og med værgudene synes å spille på parti med Ap & Co, en snøfattig vinter med få klager på måking og påfølgende overskudd i teknisk, skal jeg ikke kommentere nærmere. Det siste er i min verden ikke et resultat av menneskelig handling!

Kommunens overskudd

En gjennomgang av tidligere uttalelser og diverse presseoppslag om forestående økonomisk krise sett i lys av dagens økonomiske resultat gir et mildt sagt forvirrende bilde. Arbeiderpartiets daværende gruppeleder, nå ordfører, Jon Ivar Nygård godt assistert av Atle Ottesens uttalelser på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011 m.m. viser at strategien var klar. De borgerlige partiers økonomiske politikk skulle miskrediteres. Med et valgkampbudsjett, pluss økonomisk støtte fra LO, som var nokså nær femten ganger så stort (1 til 15) som Høyres så hadde Arbeiderpartiet en solid økonomisk ryggrad til å markedsføre nettopp dette syn og vant.

Spørsmålene omkring hvordan minus kan bli til pluss på så kort tid henger imidlertid fortsatt der og vi skal selvsagt følge dette opp uten spekulasjoner i den kommende debatten. Det vi kan konstatere er at kommunen fikk et faktisk underskudd på snaue 50 millioner etter 2010 og et overskudd på drøye 60 millioner etter 2011. Kommunens underskudd er nå dekket inn uten at kommunen havnet i ROBEK-registeret og kommunens innbyggere kunne vært spart for den kraftige eiendomsskatteøkningen!!

Relaterte artikler