Private barnehager skvises

Private barnehager skvises

Peter Kuran er gruppeleder i Fredrikstad Høyres bystyregruppe

Private barnehagers vilkår er blitt vanskeligere og kommunens forhold til disse preges av uforutsigbarhet. Det er uheldig i en situasjon der fokuset vårt burde være innholdet i barnehagen og kvalitet.

Private barnehager er bedt om å tilbakebetale kommunen 10,4 millioner kroner. Vi er nødt til å gjennomgå hele saken på nytt og eventuelt komme tilbake når regnskapsavslutningen for kommunen skal behandles i juni. Vi er avhengig av de private barnehagenes innsats for å sikre full barnehagedekning og må derfor gi disse forutsigbare rammer.    

Relaterte artikler