Nyhetsbrev nr 21

Nyhetsbrev nr 21

En av ambisjonene vi har i Fredrikstad er å bli en utdannings- og studentby. En yngleplass der kompetanse, utvikling og kunnskap trives og gror!

Nyhetsbrev nr 20

Nyhetsbrev nr 20

Oppslag dreier seg mest om å fortelle omverden hvor forferdelig det blir i Norge når/hvis Høyre overtar. Når vi ønsker å rehabilitere medmennesker tilbake til samfunnet finnes det noen grunnleggende forutsetninger for å kunne lykkes. All erfaring viser at det ikke er mulig å rehabilitere et individ som sover under en trapp.

Nyhetsbrev nr 19

Nyhetsbrev nr 19

Det er i dag 17000 helsebyråkrater i Norge. NAV brukte 6 milliarder kroner på konsulenter i 2012.

Nyhetsbrev nr 18

Nyhetsbrev nr 18

Fredrikstad kommune har etter hvert pådratt seg en betydelig gjeldsbyrde som kommer til å forfølge kommunen og dets innbyggere i mange år fremover. Nasjonalt er et av de viktige tiltakene, som vi må sette fart på, veiutbyggingen. Høyre er tilhenger av at det satses mer på offentlig-privat-samarbeid såkalt OPS-løsninger.

Nyhetsbrev nr 17

Nyhetsbrev nr 17

Ordfører Jon-Ivar Nygård og hans kollega i Sarpsborg kom tomhendt tilbake fra møtet med samferdselsdepartementet. Fredrikstad kommune satser nå på en livsmestringsenhet.

Nyhetsbrev nr 16

Nyhetsbrev nr 16

I en situasjon der sykefraværet i Fredrikstad nærmer seg nye høyder, avsluttes det meget vellykkede prosjektet «Mestring av hverdagen» som hjalp mange å gå på jobb. Hvis Høyres representanter påpeker noe som må forbedres i skolen, etter den negative utvikling av resultatene på nasjonale prøver, så er det vi som «snakker skolen ned».

Nyhetsbrev nr 15

Nyhetsbrev nr 15

I dag står det 270.000 mennesker i helsekø i Norge. Den rødgrønne regjeringen med Jonas Gahr Støre i spissen forlenger helsekøene med sin politikk

Nyhetsbrev nr 14

Nyhetsbrev nr 14

Sannhetens øyeblikk, kalles det gjerne når matadoren retter sverdet mot tyren i finalen. Jeg skal ikke, i disse humanistiske tider hvor dyrevelferd har fått nødvendig plass i vår bevissthet, trekke sammenlikningen lenger. Tilstandsrapporten for grunnskolen representerer allikevel en form for sannhetens øyeblikk når den kommer!

Nyhetsbrev nr 13

Nyhetsbrev nr 13

Høyre har aldri, så stabilt, over så lang tid, ligget så høyt på meningsmålingene. Det lover godt for den kommende valgkampen.

Nyhetsbrev nr 12

Nyhetsbrev nr 12

Høyre fremmet en interpellasjon i Teknisk Utvalg om standarden på de kommunale veiene i Fredrikstad. Jeg tror det vil være bra for Gamlebyen og slippe kreativiteten mer løs i Gamlebyen. I Nasjonal Transortplan gjelder spørsmålet om OPS som virkelig kan få fortgang på flere veistrekninger.

Nyhetsbrev nr 11

Nyhetsbrev nr 11

Det er ingen tvil om at Ap og de rødgrønne langt på vei vant siste kommunevalg gjennom sin konsekvente svartmaling av borgerlig politikk, men styringen av Fredrikstad kommunes millioner/milliarder er nesten helt ute av kontroll. Nå kan det nesten se ut til at kommunens driftsresultat går fra pluss hundre til nærmere minus hundre. I forrige periode var vi, de borgerlige, inne i en god sirkel med effektivisering og rasjonalisering

Nyhetsbrev nr 10

Nyhetsbrev nr 10

Det ble en kjempeflott avslutning på barnehagedagen som samlet nesten 200 personer til en diskusjon om kvalitet, politiske prioriteringer, faglig innhold og forholdet mellom private og offentlige barnehager. Nå er det blitt ordfører Jon-Ivar Nygård til del å rose framdriften av to-sporet jernbane gjennom Østfold. Hvis en dobbeltsporet bane gjennom Østfold først skal være klar i 2025 er det rett og slett puslete satsning på bane

Nyhetsbrev nr 9

Nyhetsbrev nr 9

Når Ap nå taler/skriver om Høyres politikk så er det et vrengebilde av Høyres politikk som presenteres.

Nyhetsbrev nr 8

Nyhetsbrev nr 8

I går ble GatemagaZinet formelt startet. Magasinet FOLK ER FOLK har nå for alvor blitt synlig også i vårt bybilde. Fredrikstad Høyre synes ikke det er noen god ide å legge en midlertidig hundepark i sentrum. Lars Petter Kuran reiser et forslag som innebærer at man ser på andre alternativer for plassering av en hundepark.

Nyhetsbrev nr 7

Nyhetsbrev nr 7

Høyre går tilbake meddeler et par medier på sine nyhetssider. Jeg var med en gjeng fra Unge Høyre på stand i gågata i går, en flott gjeng som trosset minusgrader for å få Høyres budskap ut til folket. Det er selvsagt ingen krise i Høyres leir, men det gir oss en nyttig påminnelse om at det er ingen grunn til å ta seieren på forskudd! En av kommunens desidert viktigste oppgave er å sørge for at barn og unge får en best mulig start på livet gjennom en solid og god skolegang.

Nyhetsbrev nr 6

Nyhetsbrev nr 6

Fredrikstad Høyre står foran meget spennende utfordringer i årene som kommer. Vi skal først vinne ett stortingsvalg til høsten før vi i 2015 gir oss i kast med et nytt borgerlig prosjekt i Fredrikstad – denne gangen med Fredrikstad Høyre i førersetet. Og pengebruken i Fredrikstad mot nye høyder.

Nyhetsbrev nr 4

Nyhetsbrev nr 4

Det er viktig for de mange mindre kulturaktører i Fredrikstad at vi ikke binder opp store driftsmidler til å drifte en stor fylkesscene. Ingen ved sine fulle fem skal komme og påstå at et kommunalt bidrag på 100 millioner i investering, og en forpliktelse til å følge opp med midler til, ikke vil ramme resten av kultursektoren. Åpen barnehage har gjennom mange år nå vært et godt tilbud til en gruppe familier som har falt mellom to stoler. I august reduserte det rødgrønne flertallet i Fredrikstad antallet åpne dager fra fem til fire dager i uka.

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev nr 3

Fredrikstad Høyre har vært veldig klare og tydelige på at kommunen selv må ta ett enda større ansvar som tilretteleggere for verdiskapning og næringsutvikling i kommunen. Høyre var i siste periode en pådriver for å bedre næringslivets vilkår. Vi skulle gjerne hatt ende bedre gjennomslagskraft på ett punkt – reduksjon eiendomsskatten til næringslivet.

Nyhetsbrev nr 2

Nyhetsbrev nr 2

Høyre har, i sitt alternative forslag til statsbudsjett bevilget de samme økonomiske rammene til kommunene som regjeringen. Forskjellene mellom Høyre og de rødgrønne er at Høyre vil ha en helhetlig gjennomgang av hele inntektssystemet. Det er ikke likegyldig hvordan vi bruker pengene og en god aktiv politikk for verdiskapning er også et avgjørende bidrag til å sikre et godt velferdssamfunn og et varmt fellesskap.

Nyhetsbrev nr 1

Nyhetsbrev nr 1

Valgåret 2013 er ankommet og vi har et valg å vinne! Det innebærer kort og godt at den politiske hverdagen er tilbake med full kraft.Hvis Høyre skal vinne stortingsvalget til høsten må det jobbes hardt på alle plan.

Nyhetsbrev nr 8

Nyhetsbrev nr 8

Det er ikke slik at forskjellen på de rødgrønne og de borgerlige i denne kommunen er det samme som forskjellen mellom himmel og helvete. Det politiske bilde er betydelig mer nyansert enn som så og det kommer klart til uttrykk i dagens leder av Helge Solheim i Demokraten

Nyhetsbrev nr 7

Nyhetsbrev nr 7

Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen.

Nyhetsbrev nr 6

Nyhetsbrev nr 6

En kloakkskandale. Ny forskrift til fastlegene. Fredrikstad Høyre i FFK.

Nyhetsbrev nr 5

Nyhetsbrev nr 5

Sammenslåing av høyskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud har blitt aktualisert gjennom en høring som er sendt ut. Noen synes å leve etter tanken jo større jo bedre eller jo finere benevnelse jo høyere status

Nyhetsbrev nr 4

Nyhetsbrev nr 4

Det er selvsagt bra at det blir overskudd i budsjettet, men når man flår innbyggerne for 79 millioner kroner ekstra i eiendomsskatt ville, men det ville jo vært en prestasjon i seg selv og ikke få et slikt overskudd når man suger det inn fra innbyggerne/huseierne.

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev nr 3

Fredrikstad Ridesenter på Thorslund gård presenterte på et gruppeledermøte et spennende opplegg for å utvikle et nytt og fremtidsrettet ridesenter. Målet er å bli en samlingsplass og et ”eldorado” for hesteinteresserte der hestesport utøves i et attraktivt område på Østlandet.

Ny kommuneinndeling i Østfold?

Ny kommuneinndeling i Østfold?

En endring av kommunestrukturen i Norge må ha som utgangspunkt at det skal gi landets innbyggerne bedre eller minst like gode tjenester! Det er betydelig fokus på norsk kommunestruktur om dagen. Det er en naturlig konsekvens av at staten pålegger norske kommuner å yde flere og bedre tjenester innenfor trangere økonomiske rammer.

Nyhetsbrev nr 1 fra Peter Kuran

Nyhetsbrev nr 1 fra Peter Kuran

Denne byen trenger fortsatt solid borgerlig politikk med fokus på effektivisering og forsvarlig tjenesteyting. Det er ingen som helst grunn til å endre den agendaen. Vi lyktes med å føre solid og god borgerlig politikk i forrige periode flere viktige områder. Ja-kommunen så dagens lys og effektiviseringen fikk ny kraft. Resultatene i skolen går nå i riktig retning og vi har fått i gang trepartsamarbeidet der skoleeier, fagorganisasjoner, pedagogisk personale, foresatte og elever deltar gjennom årlige dialogkonferanser.

Lovende borgerlig samarbeid

Lovende borgerlig samarbeid

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har samlet seg om et felles kommunebudsjett for 2012. Det faktum at de borgerlige partiene nå legger fram et godt felles budsjett innebærer at vi også legger budsjettbruddet fra 2010 bak oss. Budsjettet som er lagt fram bygger på mye den samme politikken som tidligere men har samtidig også en ny borgerlig profil.

Høyre satser på lærerne

Høyre satser på lærerne

Fredrikstad har mange dyktige og gode lærere som virkelig har hjerte for sin lærergjerning! Hvis vi skal beholde de gode lærerne i skolen må vi satse på dem og gi dem mulighet til god faglig utvikling. Det betyr at vi må avsette resurser til videre- og etterutdanning. Blogginnlegg på f-b.no av Peter Kuran, ordførerkandidat.

Utfordret av litt konkurranse?

Utfordret av litt konkurranse?

En valgkamp som skulle være basert på saklighet er etterhvert i ferd med å bli en ganske tilgrisetaffære. Sist ut i rekken av usakligheter er en video som så til DE grader karrikerer konkurranseutsetting og eldres levekår. De som har laget denne videoen burde virkelig skamme seg. Den karrikerer selve menneskeverdet, hvis du spør meg. Jeg håper flere resgisterer hvilket nivå noen nå beveger seg! Blogginnlegg på f-b.no av Peter Kuran, ordførerkandidat.

Verdiskapning gir mer velferd

Verdiskapning gir mer velferd

Fredrikstad Høyre mener at verdiene må skapes før de kan brukes. Det absolutt viktigste virkemiddelet vi har for å øke verdiskapningen i vår kommune, som ligger litt på siden av E6, er å bedre veiene og få fart på utbyggingen av dobbeltsporet jernbane. Blogginnlegg på f-b.no av Peter Kuran, ordførerkandidat.

Bedre trafikale forhold med Høyre

Bedre trafikale forhold med Høyre

Jeg stiller selvsagt opp for å hente barnebarnet mitt i barnehagen. Med mor på jobb og far/sønn på høyskolen skulle jeg altså hente barnebarnet i barnehagen. Det ble en lærerik opplevelse... Blogginnlegg av Peter Kuran på f-b.no.

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan

En av de viktige sidene ved denne planen er det fokus den har på rehablitering og oppfølging av rusavhengige personer.

Blåmandag nr 15

Blåmandag nr 15

Fredrikstad Høyre mener at må gjøre det vi kan for å sikre/skape trygge lokalsamfunn. Hvis denne intensjonen skal bli noe mer enn honnørord må tiltak iverksettes. Lokalt er vi opptatt av å begrense eller hindre at organisert kriminalitet får fotfeste. Aktivt bruk av planverk er en av de virkemidlene kommunen rår over.

Blåmandag nr 14

Blåmandag nr 14

På vei til kontoret i dag passerte jeg ikke mindre enn tolv steder der taggeres vandalisme hadde satt sitt bumerke. Taggingen er synlig på dører, transformatorer, strømbokser, vegger, underganger og butikker. Vi kan ikke være bekjent av å være en kommune som i bystyret har vedtatt nulltoleranse for tagging samtidig som taggingen av gater og torg bare fortsetter.

Blåmandag nr 13

Blåmandag nr 13

«Vi setter våre barn ut på livets hav i håp om og tro på at vi har lært dem og svømme». Uttalelsen kom fra en mor på et foreldremøte der jeg deltok. Utgangspunktet for samtalen var hvordan kommunen fylte sin rolle som skoleeier og hvorvidt barna som kom til skolen var klare for undervisning. Et godt samspill og dialog mellom hjem og skole er den beste garanti for en god læringsutvikling og en kvalitativ god skole er det offentliges viktigste bidrag til å gjøre våre barn og barnebarn til ansvarlige borgere, godt skikket for livet.

Blåmandag nr 12

Blåmandag nr 12

Det har vært en meget begivenhetsrik uke! Jeg hadde gleden av få delta/representere Høyre hos Moderaterna på Sverigemøtet som ble holdt i Karlstad. Høyres vellykkede kommunalkonferanse i fjor satte ny rekord når det gjaldt deltagelse. Direkte fra Karlstad bar det til Høyres Landsmøte i Oslo og oppturen fortsatte.

Blåmandag nr 11

Blåmandag nr 11

Arbeidstidsbestemmelser er selvsagt til for å respekteres! Behovet for dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene når det gjelder liv og helse og selvsagt også en dimensjon vi ikke skal se bort fra. Etter 15 år som anestesisykepleier ved sentralsykehuset i Østfold har jeg fått inn under huden at mennesket kommer først! Man forlot ikke pasienten når klokka ringte dersom en kollega var/ble syk og ikke kunne møte på jobb.

Blåmandag nr 10

Blåmandag nr 10

Det er uakseptabelt for de over 80000 menneskene som bor i Fredrikstad/Hvaler å bli fratatt en direktelinje til Oslo, slik Sarpsborg ordføreren foreslår. [Les resten nedenfor eller ved å klikke på tittelen]

Blåmandag nr 9

Blåmandag nr 9

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 har kommet. Rapporten skal behandles på dagens møte i Oppvekstutvalget. Den går deretter videre til formannskap og bystyre. Det innbærer at vi nå kan få en etterlengtet skoledebatt i bystyret. Det er bra! [Les resten nedenfor eller ved å klikke på tittelen]

Blåmandag nr 8

Blåmandag nr 8

Det er tydelig at privat tjenesteyting blir et sentralt tema i den kommende valgkampen. Arbeiderpartiet kjører hardt på at et oppgjør med Adecco helse skal gjøre vei i vellinga og samtidig miskreditere alle private tjenesteleverandører på markedet.

Blåmandag nr 7

Blåmandag nr 7

Nå skal det åpenbart drives politikk på bred basis, også i arbeidstiden. Det manes fram et kaldt og kynisk privatiseringsspøkelse som skal legge hele velferdssamfunnet øde for alle unntatt de som har penger.

Blåmandag nr 6

Blåmandag nr 6

Hadde jeg fått en milliard – 1000 millioner kroner ekstra til Fredrikstad kommune hadde jeg ikke hatt problemer med å finne gode formål å bruke pengene på. Jeg skulle også, selv om jeg hadde fått de ovennevnte pengene, klart å påvise hvor jeg kunne trengt enda mer penger. Poenget er at kommunal økonomi handler om mye mer enn volum av penger.

Blåmandag nr 5

Blåmandag nr 5

Er Arbeiderpartiet sentralt og på Stortinget mer realitetsorientert enn Ap lokalt? - Ny samordnet plan for kriseledelse og trusselberedskap - Dyre SFO- priser i Fredrikstad

Blåmandag nr 4

Blåmandag nr 4

Opposisjonen gjorde under gårsdagens møte i Oppvekstutvalget et stort poeng ut av at vi nå disponerte skatteinntekter, eiendomsskatt, som vi hadde stemt i mot i bystyret så sent som desember i fjor. Poenget er om vi har respekt for et vedtak fattet av bystyret og det har Høyre!

Blåmandag nr 3

Blåmandag nr 3

Alle opposisjonspartiene på stortinget, Høyre, KrF, V og Frp, går nå sammen om å rettighetsfeste BPA – brukerstyrt personlig assistent. Jeg mener det er helt nødvendig at vi i tillegg til samhandlingsreformen gir noen klare føringer om enkeltmenneskets rett til å forme eller påvirke sin egen hverdag.

Blåmandag nr 2

Blåmandag nr 2

Kommunen går mot et nokså solid underskudd i regnskapet for 2010.

Blåmandag nr 1

Blåmandag nr 1

Velkommen til valgåret 2011. Vi driver en mer effektiv og rasjonell kommune i dag, enn da vi overtok for snart 3,5 år siden.