Blåmandag nr 6

Blåmandag nr 6

Peter Kuran, ordførerkandidat

Hadde jeg fått en milliard – 1000 millioner kroner ekstra til Fredrikstad kommune hadde jeg ikke hatt problemer med å finne gode formål å bruke pengene på. Jeg skulle også, selv om jeg hadde fått de ovennevnte pengene, klart å påvise hvor jeg kunne trengt enda mer penger. Poenget er at kommunal økonomi handler om mye mer enn volum av penger.

Kjære Venner og lesere!

Hadde jeg fått en milliard – 1000 millioner kroner ekstra til Fredrikstad kommune hadde jeg ikke hatt problemer med å finne gode formål å bruke pengene på. Jeg skulle også, selv om jeg hadde fått de ovennevnte pengene, klart å påvise hvor jeg kunne trengt enda mer penger. Poenget er at kommunal økonomi handler om mye mer enn volum av penger. Vi har, som lokalpolitikere, en forpliktelse overfor de som har betrodd oss å forvalte fellesskapets resurser gjennom et demokratisk valg. Forpliktelsen ligger i å bruke midlene på best mulig måte. Fellesskapets resurser skal ikke brukes til å ri ideologiske politiske prinsipper. Opposisjonen med Ap i spissen vil naturlig nok hevde at det bare er de som tenker på fellesskapet, mens vi andre kun tenker på lommeboka. Dette er selvsagt å sette hele saken på hodet. Det er for eks. ikke noe uverdig i å drive et sykehjem, enten man er ansatt offentlig eller i en stiftelse som driver et sykehjem på oppdrag av det offentlige. Det er et kommunalt ansvar å sørge for å finnes nok hjemsplasser til de innbyggerne som trenger det. Lovverket tar imidlertid ikke stilling til hvilken driftsform som legges til grunn.

Hvis det er slik at Arbeiderpartiet mener at sykehjem drevet av private automatisk er dårligere enn ett offentlig, så kan det ikke være for mye forlangt å be om en begrunnelse for det! Poenget er at hvis det offentlige skal kjøpe denne tjenesten av en privat stiftelse, så er det også kommunen som definerer og setter kravene til kvalitet. Hvis det er slik at Arbeiderpartiet vil senke kravet til kvalitet i omsorgen, så får det være et valg Ap gjør. Fredrikstad Høyre vil ikke være med på å senke kravene til kvalitet i omsorgen!

Når en representant fra Arbeiderpartiet omtaler konkurranseutsetting som et svik mot de ansatte, har vedkommende virkelig misforstått! Jeg vil tvert i mot hevde at det snarere er et svik mot den tillit som er vist oss politikere og ikke sørge for mest og best mulig omsorg for de pengene vi er satt til å forvalte! Hvis et privat sykehjem kan drives rimeligere og vi dermed kan drifte enda et par sykehjemsplasser for de samme pengene, så er jo ikke det et svik, men snarere å ta ansvar overfor fellesskapet!

Kommunal økonomi og retorikk!

Hvis du vil ha et budskap fram skal du gjenta og gjenta det samme budskapet til det sitter! Hvorvidt budskapet er rett eller feil, er et helt annet spørsmål! Arbeiderpartiets gruppeleder Jon Ivar Nygård har i nesten et år hamret løs på posisjonen med sitt mantra om dårlig styring og at posisjonen i Fredrikstad driver kommunen mot et underskudd på 100 millioner. Dette mantra har vært godt assistert av tallmateriell som vi har fått presentert. Kommunens endelige regnskap for 2010 viser nå at underskuddet blir omtrent det halve – 54 millioner. Det er også et betydelig underskudd, men det må allikevel være på sin plass å spørre:

Hvordan er det mulig å bomme med over 40 millioner i løpet av noen uker??

Jeg skal ikke spekulere, men jeg vil stille spørsmål og jeg forventer svar.

Ha en flott blåmandag.

Relaterte artikler