Nyhetsbrev nr 1 fra Peter Kuran

Nyhetsbrev nr 1 fra Peter Kuran

Peter Kuran, gruppeleder for Fredrikstad Høyre i bystyret

Denne byen trenger fortsatt solid borgerlig politikk med fokus på effektivisering og forsvarlig tjenesteyting. Det er ingen som helst grunn til å endre den agendaen. Vi lyktes med å føre solid og god borgerlig politikk i forrige periode flere viktige områder. Ja-kommunen så dagens lys og effektiviseringen fikk ny kraft. Resultatene i skolen går nå i riktig retning og vi har fått i gang trepartsamarbeidet der skoleeier, fagorganisasjoner, pedagogisk personale, foresatte og elever deltar gjennom årlige dialogkonferanser.

"BLÅMANDAG"

Kjære venner og lesere!

Velkommen til et nytt, spennende politisk år.

Vi skulle selvsagt vært i posisjon og styrt Fredrikstad kommune, men slik ville altså ikke velgerne det. Riktignok gjorde et solid kommunevalg, men det holdt altså ikke helt inn. Fredrikstad Høyre har gjennomført en solid evaluering etter valget, men det dukker fortsatt opp enkeltelementer som det er verdt å merke seg. Hvis vi ser kort på velgeroppslutningen mot avslutningen av valgkampen så skiller Fredrikstad Høyre anno 2011 seg betydelig på et punkt fra tidligere valg: Fredrikstad Høyre har tradisjonelt hatt større oppslutning blant avgitte forhåndsstemmer enn stemmer avgitt på selve valgdagen. Dette endret seg ved valget i 2011! Fredrikstad Høyres andel av forhåndsstemmer har gjerne ligget 2,5 – 3,5 % Høyre enn valgdagsstemmer, men i 2011 fikk partiet en oppslutning som lå nesten 1,5 % høyere enn forhåndsstemmene. Tidligere har vår oppslutning blant forhåndsstemmene vært på 2,5 til 2,5 % høyere enn valgresultatet. Dette er nok en indikasjon på at vi gjorde bra fra oss i selve valgkampen.

Samling om Høyres saker

Det er viktig at vi nå samler alle gode krefter og ser framover. Denne byen trenger fortsatt solid borgerlig politikk med fokus på effektivisering og forsvarlig tjenesteyting. Det er ingen som helst grunn til å endre den agendaen. Vi lyktes med å føre solid og god borgerlig politikk i forrige periode flere viktige områder. Ja-kommunen så dagens lys og effektiviseringen fikk ny kraft. Resultatene i skolen går nå i riktig retning og vi har fått i gang trepartsamarbeidet der skoleeier, fagorganisasjoner, pedagogisk personale, foresatte og elever deltar gjennom årlige dialogkonferanser. Vi har etablert et eget TOFU-team som en direkte følge av dette og vi har oppgradert innsatsen når det gjelder videre- og etterutdanning av vårt viktige pedagogiske personell. Styrking av Utekontakten som fyller en meget viktig funksjon i dag ble foreslått styrket i de borgerliges alternative budsjett, men jeg tror denne innsatsen kan koordineres enda bedre med ungdomsteamet. Andre ting som bør nevnes er full barnehagedekning i kommunen. Det neste skritt blir å sikre et godt pedagogisk innhold i den enkelte barnehage.

Vi skal følge med på at Ap & co ikke river ned disse gode endringene.

Ny interpellasjon i bystyret om krise- og beredskapsplan

Høyre mener at hensynet til innbyggernes sikkerhet tilsier at vi må sørge for oppfølging av de pålegg og krav som ligger i den nye sivilbeskyttelsesloven og sørge for at kommunen har oppdaterte beredskapsplaner. Dette vil Høyre nå følge opp gjennom en ny interpellasjon i bystyret. Saken er etter Høyres syn så viktig at jeg kan love at vi vil følge saken opp ved hver eneste korsvei helt til vi har en ny og oppdatert krise- og beredskapsplan på plass. Bystyremøtet i februar er første anledning til å fremme saken på nytt. Innbyggernes trygghet og sikkerhet er og blir Høyres prioritet nummer en.

Ha en flott blåmandag.

 

Relaterte artikler