Bil, buss, båt og bane - trygt frem i tide

Bil, buss, båt og bane - trygt frem i tide

Det skal være trygt, enkelt og effektivt å ferdes rundt i fylket vårt

Et Rogaland i vekst krever gode samferdselsløsninger. Det skal være trygt, enkelt og effektivt å ferdes rundt i fylket vårt. For næringslivet, miljøet og vi som bor her er det viktig at veiene våre blir bedre og tryggere, at båtene går oftere og at kollektivtilbudet vårt er et reelt alternativ til privatbilen. En god veistandard og et godt utbygd kollektivnett er en investering i oss som bor og arbeider her.

Trygg og god samferdsel i Rogaland krever:

  • Tryggere veier med flere midtdelere, bedre veistandard og rassikring
  • Et fremtidsrettet kollektivtilbud i hele fylket
  • Fergefri forbindelse til Ryfylke (Ryfast)
  • Fergefri forbindelse over Boknafjorden (Rogfast)

Er du enig med meg i dette så må du huske å bruke to Høyre-stemmesedler ved valget 12. september. Én for kommunen og én for fylket!

 

Godt valg!

Med vennlig hilsen

Janne signatur

Janne Johnsen

Rogaland Høyres fylkesordførerkandidat

Relaterte artikler