• facebook.jpg
 • Ordførerkampanje

Aktuelt

 • Fylkesvalliste 2015 for Sogn og Fjordane Høgre

  Som første fylkeslag i Høgre har Sogn og Fjordane hatt nominasjonsmøte laurdag 18. oktober på tradisjonsrike Kviknes hotell i vakre Balestrand. Leiar av nominasjonsnemnda har vore Gaular-ordførar Mathias Råheim. Både toppkandidat Noralv Distad/Aurland (bildet) og 3. kandidat Bjørn Hollevik/Flora vart samrøystes attvald. Nye namn i toppen elles er 2. kandidat Anne K. Lilleaasen/Gaular og 4. kandidat Sonja M. Øvre-Flo/Stryn. Vidare vart Ole Gunnar Krakhellen attvald som fylkestingskandidat på 5. plass. Deretter følgjer Tore Fossen/Førde (ny) på 6. plass og Unge Høgre sin kandidat/fylkesleiar - Lise-May Sæle/Balestrand på 7. plass. Høgre har i dag 7 fylkestingsrepresentantar.

  Les mer om Fylkesvalliste 2015 for Sogn og Fjordane Høgre
 • - Misvisande frå fylkesordføraren om rassikring

  -Vi har ein fylkesordførar som dessverre går ut med misvisande informasjon. Det er skapt eit inntrykk av at løyvingane til rassikring i Sogn og Fjordane går ned. Dette skaper også utryggleik knytt til framdrifta for prioriterte prosjekt. Dette må no ta slutt, seier fylkesgruppeleiar i Høgre, Noralv Distad (bildet). Rassikringsmidlar til fylkeskommunane går ikkje ned, slik fylkesordføraren har gått ut med i pressemelding. Løyvinga til rassikring på fylkesvegar aukar frå 564 millionar i saldert budsjett for 2014, til 580 millionar i budsjettframlegget for 2015.

  Les mer om - Misvisande frå fylkesordføraren om rassikring
 • Allsidig program på Sogn og Fjordane Høgre sin haustkonferanse i Balestrand

  Ny marknads og kampanjesjef i Høgre sin Hovudorganisasjon (HH), Dag Terje Klarp Solvang (bildet), er hovudinnleiar på haustkonferansen til Sogn og Fjordane Høgre. Konferansen blir arrangert laurdag 18. og sundag 19. oktober på tradisjonsrike Kviknes hotell i vakre Balestrand. Andre eksterne innleiarar er ansvarleg redaktør i regionavisa Firda - Yngve Årdal, kommunikasjonsrådgjevar Kristin Langeland i NHO Service - og regiondirektør Jan Atle Stang i NHO Sogn og Fjordane (Næringslivets Hovedorganisasjon). Interne innleiingar vert det ved fylkesleiar Arve Mjømen, stortingsrepresentant Bjørn Lødemel, fylkesgruppeleiar Noralv Distad, fylkesleiar i Sogn og Fjordane Unge Høgre - Lise-May Sæle - og leiar av fylkesprogramnemnda Sven Flo.

  Les mer om Allsidig program på Sogn og Fjordane Høgre sin haustkonferanse i Balestrand
 • Innstilling frå nominasjonsnemnda til ny fylkesvalliste for 2015

  Fylkesnominasjonsnemnda til Sogn og Fjordane Høgre innstiller på ny valliste. Noverande fylkesgruppeleiar Noralv Distad (bildet) blir innstilt for attval. Han er elles ordførar i Aurland. Også 3. kandidat Bjørn Hollevik/Flora og 5. kandidat Ole Gunnar Krakhellen/Solund er innstilt for renominasjon. Men nye namn er 2. kandidat Anne K. Lilleaasen/Gaular, som er leiar av kvinnenettverket til Høgre i fylket - samt 4. kandidat Sonja M. Øvre-Flo/Stryn, som leia valkampen i Stryn i 2013. 6. kandidat er Lise-May Sæle frå Balestrand - som er fylkesleiar i Unge Høgre (dissens på 6. plass). 7. kandidat er Tore Fossen/Førde som m.a. er bystyremedlem.

  Les mer om Innstilling frå nominasjonsnemnda til ny fylkesvalliste for 2015
 • Maritim politikk for heile landet, også Florø

  Av næringsminister Monica Mæland  Nesten 100.000 personar jobbar i den maritime næringa i Noreg. Verdiane som blir skapte her utgjer rundt ti prosent av den samla, norske verdiskapinga. Maritim kunnskap og kompetanse finn stadig vegen til andre bransjar. Dette skapar grobotn for nye bedrifter og fleire arbeidsplassar. Den maritime næringa er ein hjørnestein i norsk økonomi.

  Les mer om Maritim politikk for heile landet, også Florø
 • Valnemnda sin innstilling: Attval på Arve H. Mjømen som fylkesleiar

  Høgre si valnemnd innstiller på to nye år med Arve H. Mjømen/Gulen (bildet) som fylkesleiar. Vidare går innstillinga på Anne K. Lilleaasen/Gaular som kvinnepolitisk representant for fylkeslaget for to år. Sogn og Fjordane Høgre har fylkesårsmøte laurdag 15. og sundag 16. mars på Knutholmen i Kalvåg/Bremanger kommune.

  Les mer om Valnemnda sin innstilling: Attval på Arve H. Mjømen som fylkesleiar

Kalender