- Høgre vil ha mobile skattekontor - viktig for Sogn og Fjordane

- Høgre vil ha mobile skattekontor - viktig for Sogn og Fjordane

- Høgre ønskjer å starte opp ei forsøksordning med mobilt skattekontor som ei løysing på dei utfordringane som den nye ordninga for kontroll av ID har ført til for mange verksemder og arbeidsinnvandrarar/sesongarbeidarar.

Arbeidsinnvandring er svært viktig for mange turistdestinasjonar og andre bedrifter i heile Norge. Det ferske Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane visar at vårt fylke er heilt avhengig av arbeidsinnvandring for at hjula skal gå rundt.

Høgre ønskjer å starte opp ei forsøksordning med mobilt skattekontor som ei løysing på dei utfordringane som den nye ordninga for kontroll av ID har ført til for mange verksemder og arbeidsinnvandrarar/sesongarbeidarar. Arbeidsinnvandring er svært viktig for mange turistdestinasjonar og andre bedrifter i heile Norge. Det ferske Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane visar at vårt fylke er heilt avhengig av arbeidsinnvandring for at hjula skal gå rundt.

God og sikker kontroll av ID er også viktig, men det må skje på ein måte som ikkje skaper unødvendig byråkrati og økonomisk belastning på arbeidslivet. Eit mobilt skattekontor for ID-kontroll vil vere ei stor avlasting og vil kunne bli ein mal for en sørvis og kundeorientert utvikling av offentleg sektor. Dei utvalde skattekontora ligg i dag ofte langt unna stader med stort behov for arbeidskraft med behov for ID-kontroll. Difor ønskjer Høgre å prioritere 10 millionar kr i revidert nasjonalbudsjett (RNB) - til ei slik forsøksordning. Nyordninga fører dermed med seg unødvendig mykje tidsbruk, lange reiser og ekstra belastning for mange personar og verksemder som treng tenesta.


KOMMENTAR
Sissel Loen, personalsjef ved Hotel Alexandra i Loen, Stryn kommune
- Dette ser eg som ei god løysing. Problemet for oss er størst i delar av året. Det å få ei mobil eining ut når trykket er størst, vil avhjelpe situasjonen.
Tlf. Sissel Loen 951 38 272

LINK TIL NRK-SAK OM SOGN OG FJORDANE OG ARBEIDSINNVANDRING
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.8164327


På bildet: Noralv Distad, Sissel Loen, Bjørn Lødemel og Arve H. Mjømen

 

TALSPERSONAR FOR SOGN OG FJORDANE HØGRE
Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel Tlf. 917 77 488
Fylkesgruppeleiar Noralv Distad Tlf. 913 74 976
Fylkesleiar Arve H. Mjømen Tlf. 905 48 175

Relaterte artikler