Kampanje- og internettsamling for Sogn og Fjordane Høgre

Kampanje- og internettsamling for Sogn og Fjordane Høgre

Mudassar Kapur (34) starta som kampanjesjef i Høgre sin Hovudorganisasjon i oppkøyringa til kommune- og fylkestingsvalet i 2007. Sidan har det gått berre oppover: Framgang i 2007 - og Høgre representert i alle fylke att frå Stortingsvalet i 2009.

Marknads- og kampanjesjef i Høgre Mudassar Kapur (bildet) samt internettredaktør Bjørn Ove Fjellandsbø kjem på samling laurdag 18. juni. Arrangementet skjer på Rica Sunnfjord Hotel i Førde. På samlinga vil deltakarane få ein gjennomgang av Høgre sin kampanjestrategi med m.a. husbesøk. Høgre skal deretter gjennomføre husbesøk/dørbank eit par timar i sentrale delar av Sunnfjord/Førde. Ein vil og få opplæring i bruk av nye nettsider til slutt.

-      Vil du bidra til offensiv og målretta Høgre-kampanje der du bur?

-      Vil du at ditt lokallag/fylkeslag skal ha rimeleg gode Internett-sider?

-       KORT SAGT: Vil du vinne valet i di kommune?

Siste innspurt før sommaren:

-> Lær meir om valkamp/kampanje og Internett-publisering!


TID: Laurdag 18. juni kl. 11-1730
STAD: Rica Sunnfjord Hotel, Førde


ØKT NR. 1 kampanje
kl. 1100-
Mudassar Kapur presenterer kampanjestrategi
og korleis Høgre sin Hovudorganisasjon (HH) legg til rette for at valkampen bør skje, inkl. husbesøk

Spørsmål/svar/dialog m.m. held på med dette fram til kl 1220


---1220-1300: Lunsj på hotellet ---


1300-1500: ØKT NR 2 kampanje: praktisk
deltakarane på husbesøk og stands
Dele møtelyden i grupper; prioritert husbesøk;
teste det ut i praktisk målretta,

jamfør tilrådingar frå Førde Høgre kor/kva
bustadfelt der er lurast å reise på besøk

ØKT NR. 3 internett-publisering
1500-1515: kort evaluering
1515: Bjørn Ove Fjellandsbø
Internett-publisering med prøving/feiling/konkrete oppgåver
1715-1730 Pizza og brus før heimreise