Endelig et sommerskoletilbud i Sør-Trøndelag

Endelig et sommerskoletilbud i Sør-Trøndelag

Et sommerskoletilbud vil være nyttig også for elever som går i videregående skole

Opplæringskomiteen i Fylkestinget vedtok enstemmig den 12. april et forslag fra Høyre hvor Rådmannen bes skissere et opplegg for gratis og frivillig sommerskole for elever i videregående fra neste år.

Høyre har i Fylkestinget gjennom flere år foreslått at det skal etableres et tilbud om gratis frivillig sommerskole for elever i den videregående skolen. Flere fylker har med stor suksess et sommerskoletilbud som retter seg mot elever som ønsker å bruke noe av skoleferien på for eksempel forbedring av karakterer, fordypning i fag eller forberedelser til neste skoleår.

Allerede i år vil det settes i gang et tilbud om sommerskole gjennom Ny GIV Overgangsprosjektet som et bidrag til å holde kontakt med ungdom i overgangen mellom grunnskole og videregående skole.

Høyre mener imidlertid at et sommerskoletilbud må være mer omfattende både med hensyn til innhold deltagelse og Høyre fikk derfor Opplæringskomiteen med på å vedta følgende:

Et sommerskoletilbud vil være nyttig også for elever som går i videregående skole, spesielt i overgangen mellom VG1 og VG2. En rekke fylkeskommuner tilbyr sommerskole til alle elever innenfor en rekke fagområder. Fylkestinget mener at et sommerskoletilbud bør tilbys alle elever, ikke bare elever i overgangen mellom grunnskole og videregående og ber derfor Fylkesrådmannen legge frem skisse over organisering, omfang og kostnader av sommerskole også for elever som går i videregående opplæring året 2013.

Rådmannen bes skissere et sommerskoletilbud allerede i 2012 for elever i VG1 som har strøket i fag.

Relaterte artikler