Høyres skolepolitikk og grendeskolene

Ingvill Dalseg Snøfugl (gruppeleder) bekrefter i dette brevet til foreldre og foresatte til Oppdalsskolens elever, løftet som ble gitt i forbindelse med valgkampen i 2011, om at Oppdal Høyre ønsker å opprettholde skolestrukturen i kommunen. Bakgrunnen er innlegg og oppslag i lokalavisa Opdalingen lørdag 14. januar 2012 hvor foreldre og foresatte frykter for nedleggelser av skoleanlegg i flere områder av kommunen.Mandag 16. januar debatterte Høyres Jan Tore Sanner i "Morgennytt" på NRK1 betydningen av en endring i skolehverdagen for elevene i grunnskolen. Med SV som ansvarlig for skolepolitikken i Norge i 6 1/2 år har ikke skolesvake elever fått noe bedre resultat.Endringene må foregå lokalt, og tilstrekkelig flinke lærere kontra antall elever pr. faglærer vil gi distriktsnorge en utfordring. Snøfugl frykter at debatten i Oppdal vil bli vanskelig da grendeskolene også ivaretar andre behov enn bare det faglige.

Kort fortalt

  • Foreldreundersøkelsen Oppdal 2011
  • Under 50% besvarte
  • Flertall for færre grendeskoler
  • Krav til min. 10 elever pr. klasse

Vi vil beholde skolestrukturen i Oppdal.

I lørdagens Opdaling (red.anm: 14. januar 2012) leser jeg at foreldre i Drivdalen er redde for og føler at kampen om lokalskolen er tapt.  Jeg forstår deres redsel, og må si at jeg personlig ikke ser frem til kampen om skolene i Oppdal.  Jeg er meget spent på hvilken utvikling dette vil ta.

Det er mange perspektiv som er opplagte i diskusjonen omkring skole, kvaliteten på undervisningen, driften, reisevei for barna, store eller små klasser, aldersblanding eller ikke.  Alt dette vet vi foreldrene godt og vi har klare meninger om hva vi synes er best for våre barn.

Det er viktig å anerkjenne foreldrenes rolle i opplæringen og å sikre et tett samarbeid mellom hjem og skole.  Foreldrenes meninger om valg av skole vil være tungtveiende for samarbeidet, foreldre skal oppleve at de blir hørt.

Den lokale skole er så mye mere enn et undervisningssted.  Det er ofte her lokalsamfunnet samles, juletrefester og 17. mai.  Flyttes skolen, kan det bli vanskeligere for lokalsamfunnet å samles.  Og tilhørigheten til det lokale forsvinner fort, både for liten og for stor.

Høyre var et av de partiene som i sitt valgprogram lovet å bevare skolestrukturen i Oppdal, vi ønsket å prioritere vedlikehold, rehabilitering og nybygg av skole.  Høyre står fortsatt fast ved dette.

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppdal viser at Oppdalsskolene drives godt.  Høyre vil fortsette slik, vi vil være en aktiv eier som etterspør utviklingsmål, innsatsfaktorer og resultater i skolen.

Skolepolitikk har vært høyt prioritert i Høyre de siste årene, Høyre vil ha verdens beste skole i Oppdal, det vil vi fortsette å kjempe for.  En god skole er nøkkelen for å sikre barn og ungdom de beste muligheter for et aktivt og selvstendig liv.

Ingvill Dalseg Snøfugl

Lenker:
Opdalingen, nettsted
Morgennytt NRK 1, nyhetsinnslag (bla deg frem til kl. 07:17 (ca))

Relaterte artikler