Ultralyd til alle i uke 12

Ultralyd til alle i uke 12

Oppdal Høyres gruppeleder Ingvill Dalseg Snøfugl utreder i dette innlegget (som også sto på trykk i lokalavisa Opdalingen torsdag 26. januar 2012) en argumentasjon om hvorfor hun mener at gravide burde få denne muligheten som et ordinært tilbud. Blant annet ser hun på hva gjeldende abortlov gir anledning til og hvilke rettigheter mødre har til å få slik ultralyd tidlig i svangerskapet. Som praktiserende jordmor setter hun også fokuset på de etiske dilemmaene nasjonen står ovenfor.

Ultralyd til alle i uke 12… Høyre midt i mot.

 

Her må jeg tale Høyre midt imot – og det er ikke første gang jeg gjør det. Det har vært noen mail og telefoner til Stortinget, Erna og de andre representantene, men Høyre står på sitt syn… Her er min side av saken.

I dag får landets gravide tilbud om en ultralyd i ca uke 18 av svangerskapet. Først da får gravide vite om barnet de bærer er sykt eller friskt. På dette tidspunktet har kvinnen kanskje allerede merket liv i magen, hun har kanskje fått en liten “gravidmage”, nyheten om det ventede barn er fortalt til familie og venner. Og kanskje større søsken allerede ser frem til en liten søster eller bror.

I store deler av Europa får gravide tilbudet om en tidligere ultralyd, i uke 10-12 av svangerskapet. I Norge har man også mulighet til å ta en tidligere ultralyd på private klinikker og noen kan få henvisning til tidlig ultralyd på sykehuset av medisinske grunner (her er regelverket litt uklart).

Burde det ikke være et tilbud til alle gravide med ultralyd i uke 12?

Dersom det skulle være noe alvorlig galt med fosteret er det viktig å få informasjon om det tidlig, så foreldrene får tid til å tenke igjennom den situasjonen de står i og konsekvensene av det valget de gjør. Dersom fosteret er alvorlig sykt, har store misdannelser eller en dødelig diagnose har fosterets mor rett til å få innvilget sen-abort dersom hun ønsker det. Abortlovens kjerne er § 2. Her står det hvilke vilkår som må være oppfylt for at et abortinngrep skal være lovlig: Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 18 uker er abort ikke tillatt, «med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det». Hvis graviditeten har gått så langt at fosteret kan være levedyktig (i dag 23 uker), kan ikke abort innvilges på noe grunnlag.

Ofte er det sånn at når man har funnet noe galt med fosteret, må det følges opp med mer ultralyd og eventuell fostervannsprøve. Fosteret er nå 18 kanskje 19 uker, dagene går fort og familien er i krise. Det er en ekstra stor belastning i en allerede vanskelig situasjon at familiene må bestemme seg på kort tid, for at grensen for abort ikke skal overstiges.

En abort i uke 20, er en medisinsk igangsatt fødsel, dette er vanskelig for nemden som innvilger en sen abort, det er vanskelig for kvinnen som må føde et dødt eller døende barn og det er vanskelig for jordmor som skal støtte familien og ta imot barnet. Vil ultralyd i uke 12 minske antallet sen aborter?   

Professor Sturla Eik-Nes ved St.Olavs Hospital, har uttalt (til God morgen Norge) at det bør komme et tilbud til gravide om ultralyd i uke 12. Han sier videre at over 63 prosent av de gravide i Trondheim har allerede tatt en tidlig ultralyd når de kommer til ultralyd i uke 18.

Min erfaring, som jordmor, er at mange av de gravide oppsøker private instanser eller forsøker å få henvisning til tidlig ultralyd igjennom jordmor og lege. Det er helt klart et ønske fra mange gravide, om å komme til ultralyd tidlig.

Jeg ønsker at vi skal ta hensyn til kvinners autonomi, dette er en avgjørelse kvinner selv må få lov til å ta. Jeg mener Høyre bør gå inn for et tilbud om ultralyd i uke 12.

“Vi er redd for et sorteringssamfunn” er ofte et motargument og jeg ser hva som menes med det. Men konsekvensen her er at mange foster og kvinner som kunne fått hjelp på et tidlig tidspunkt blir den lidende part, i forhold til de som vil benytte ultralyd for å sortere ut foster. Jeg er også i den tro at dersom kvinner benytter ultralyd for å sortere ut foster, så er de også villige til å ta en slik ultralyd på en privat klinikk og tilegne seg nødvendig informasjon der (i forhold til for eksempel kjønn). Teknologien er her og vil bli her vi må bare forvalte den på riktig måte.

Det er selvsagt et etisk dilemma i dette. Men vi bør legge vekt på rådene som kommer fra fagfolk, samtidig bør vi også lytte til hva kvinnene selv ønsker. Dette er en viktig sak for kvinner og jeg tror bestemt det er viktig at vi i Høyre kjemper for et tilbud om ultralyd til gravide i uke 12.

Vi i Høyre er opptatt av kvalitet, sikkerhet og ansvar, vi bør ønske at dette skal bli et kvalitativt tilbud til alle gravide for å sikre foster og kvinnen best mulig Jeg tror kvinner i Norge, er i stand til å ta ansvar for konsekvensen ved å ta en tidlig ultralydundersøkelse og håper Høyre vil gå inn for dette.  

 

Oppdal Høyre

Ingvill Dalseg Snøfugl

 

Relaterte artikler