Forutsetningen for lyntog

Forutsetningen for lyntog

"Høyre vil IKKE ta midler fra vei og bane over til lyntog" Torbjørn Røe Isaksen

Foto: colourbox.com

Da den store rapporten om lyntog kom nylig, var det godt nytt for Telemark. Men det betyr ikke at vi skal bygge lyntog for enhver pris. Høyre har vært veldig klare på hvordan vi vil gå frem, skriver Torbjørn Røe Isaksen

 Derfor stemmer det ikke som Bård Hoksrud skriver i et innlegg at lyntog er økonomisk uansvarlig.
 
Å bygge ut skinnene for lyntog koster mye penger. Høyre har for det første sagt at selve driften må være kommersielt lønnsom. Men enda viktigere har Høyre presisert at lyntogsatsningen må bakes inn i satsningen på jernbane i Norge, ikke komme som erstatning. La meg si det i klartekst: Høyre vil IKKE ta midler fra vei og bane over til lyntog. I stedet må vi sikre at når vi bygger jernebanestrekninger i fremtiden så sikrer vi at de ikke er så umoderne at lyntog en gang i fremtiden blir uaktuelt.
 
Hva betyr det i praksis? Jo, at vi må holde fast på prioriteringen av Intercity-triangelet, inkludert strekningen Oslo-Skien med mulighet for viderekobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Denne strekningen må bygges ut og vi må sikre at vi får dobbeltspor. Det gir nemlig muligheten for å gradvis forbedre strekningene slik at togene kan gå raskere. Så må de dyreste strekningene, som Bergen-Oslo, heller vente. Med andre ord må en satsing på lyntog være en videreutvikling av den satsingen vi allerede har. Derfor er lyntogplanene godt nytt for Telemark: De gir enda et argument for å bygge ut jernbanen i vårt område.
 


Relaterte artikler