Nå er det på tide at noen tar vare på våre eldre i Norge!

Nå er det på tide at noen tar vare på våre eldre i Norge!

Vi trenger flere omsorgssenter/boliger med heldøgns bemanning, styrket bemanning i hjemmene, og flere sykehjemsplasser, sa Kathrine Evensen i sin tale til Landsmøtet.

Foto: Ole Espen Strand

Nå er det på tide at noen tar vare på våre eldre i Norge! Hvem, hva og hvor hadde vi vært uten dem? Det er våre eldre som har lagt grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag, sa Kathrine Evensen i sin landsmøtetale.

Hvem, hva og hvor hadde vi vært uten dem? Det er våre eldre som har lagt grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag. Vi er en dessertgenerasjon, alt er lagt til rette for oss, jordet er ferdig pløyet og av hvem? Jo, våre eldre! Ikke var de bortskjemte og storforlangende i sin ungdom og oppvekst, og neimen om de er det nå!

I dag kuttes det i pleie og omsorgstjenester i alle landets kommuner, terskelen for å få sykehjemsplass er i dag svært høy. Man må enten være døden nær, eller minst 80% dement for å vinne frem i denne loddtrekningen! I min kommune Skien er det i dag lange ventelister for å få tildelt sykehjemsplass. 41 stk av disse har fått vedtak om fast plass, de må bare vente til noen faller bort før de kan få denne plassen! Mens de venter må de klare seg så godt de kan i sitt eget hjem. Er de heldige stikker hjemmesykepleien hodet på innsiden av døren 3-4 ganger i døgnet, hjelper dem med det aller nødvendigste, for så å skynde seg videre til neste bruker på listen! Praktisk bistand skal helst ikke ytes lenger, og er de så heldige at de har fått et vedtak på dette, så la dem for guds skyld ikke få lov til å bestemme selv hva som skal gjøres, eller hvem som skal utføre disse oppgavene!

Slik vil vi ikke ha det, vi må gi dem verdigheten og respekten som de fortjener!

Vi trenger flere omsorgssenter/boliger med heldøgns bemanning, styrket bemanning i hjemmene, og flere sykehjemsplasser! Det hjelper ikke å bygge nytt sykehjem hvis det ikke finnes penger til å drifte dette! Kommunene vil ikke kunne få til dette uten å åpne for samarbeid med private aktører! Det er i dag mange private omsorgsfirmaer som mer enn gjerne vil bidra til å løfte kvaliteten i eldreomsorgen vår! Flere av disse firmaene er drevet og startet av flotte sterke kvinner, som har klart å skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Disse vinnelige gründerne jobber hver dag for å gi våre eldre og pleietrengende en god og trygg hverdag. Jeg er så glad for at Høyre er med på å heie disse gründerne frem, for disse trenger vi!

Slagord fra Arbeiderpartiet som ”Bestemor på anbud” eller ”tjene penger på Bestefar” er ridd på gamle prinsipper som har gått ut på dato! Nei, da har jeg mer tro på slagord som ”Sammen er vi sterke”

Relaterte artikler