Fusdahl ny 1. nestleder

Fusdahl ny 1. nestleder

Fylkesrådsleder Line Fusdahl ble lørdag valgt som ny 1. nestleder i Troms Høyre. Christine Bertheussen Killie overtar som 2. nestleder.

Widvey og Aspaker gjester Troms Høyre

Widvey og Aspaker gjester Troms Høyre

Kulturminister Thorhild Widvey og fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker i helgen Troms Høyres årsmøte.

Gav Nord-Norge forsikringer

Gav Nord-Norge forsikringer

Helse, fiskeri og nordområdene var blant sakene på agendaen da nordnorske politikere i helgen møtte representanter for regjeringen i Oslo.

Nyttårs hilsen fra fylkesleder Geir Inge Sivertsen

Nyttårs hilsen fra fylkesleder Geir Inge Sivertsen

Fylkesleder Geir-Inge Sivertsen ønsker dere alle et godt nyttår

Ber UNN skjerme ambulanseberedskapen

Ber UNN skjerme ambulanseberedskapen

Troms Høyre frykter at store økonomiske kutt ved UNN vil føre til negative akuttmedisinske konsekvenser. Onsdag løftet de saken opp i fylkestinget.

Disse vil stå på fylkestingslisten

Etter en sonderingsprosess med innhenting av kandidater fra medlemsmassen og en kartlegging av hvem som ønsker gjenvalg, er prøvenominasjonslisten klar. Prøvenominasjonen er åpen for lokalforeningene i perioden 14. november til 12. desember.

Erna Solberg legger fram regjeringens nordområdesatsning

Erna Solberg legger fram regjeringens nordområdesatsning

Regjeringen satser i nord. I dag legger statsminister Erna Solberg fram en rapport om regjeringens nordområdesatsning.

Innbyggernes kommune - utvikling for Troms

Innbyggernes kommune - utvikling for Troms

Høyre-FrP-regjeringen ønsker sterke kommuner som kan løse oppgavene godt, tilpasset innbyggernes behov. Derfor jobber vi for å styrke lokaldemokratiet gjennom en kommunereform som vil gi færre og sterkere kommuner. I statsbudsjettet for 2015 sørger vi for vekst i kommunenes inntekter.

Frank Jenssen, Stortingsrepresentant og Høyres kommunalpolitiske talsmann
Regina Alexandrova, Stortingsrepresentant i Troms (Høyre)

Nå investeres det i nord

Nå investeres det i nord

Statsbudsjettet 2015 øker satsingene fra 2014 og H/Frp-regjeringen leverer godt på en rekke områder. Spesielt våre valgsaker med økte veginvesteringer, styrket utdanning, økt forskning, et bedre helsevesen og lavere skatter for å nevne noe. Med hjelp fra private i helsesektoren vil vi få reduserte køer og våre vekstfremmende skattelettelser vil bidra til økt norsk konkurransekraft og dermed tryggere arbeidsplasser.

Disse søker gjenvalg til fylkestinget!

Disse søker gjenvalg til fylkestinget!

Nominasjonskomiteen til Troms Høyre har bedt de som sto på listen i 2011 om å avklare om de søker gjenvalg eller ikke.

Høyre i Nord-Norge sier nei til OL

Høyre i Nord-Norge sier nei til OL

Høyre i Nord-Norge sier nei til OL i Oslo i 2022 og krever at stortingsrepresentantene fra Nord-Norge får stemme mot i Stortinget.

Ønsker innspill til fylkestingslisten(utvidet nominasjonsfrist)

Ønsker innspill til fylkestingslisten(utvidet nominasjonsfrist)

Leder av nominasjonskomiteen til Troms Høyre, Britt Skinstad Nordlund, ønsker hele befolkningen velkommen til å spille inn personer som kan stille til fylkestingsvalget for Høyre.

Skeptisk til OL i Oslo

Skeptisk til OL i Oslo

Fylkesleder i Troms Høyre sier nei til et OL i Oslo uten store endringer i forkant.

Vil ha med hele Troms på råd

Vil ha med hele Troms på råd

Troms Høyre ønsker innspill fra hele fylket når nytt fylkestingsprogram skal utarbeides.

En mer moderne arbeidsmiljølov

En mer moderne arbeidsmiljølov

Arbeidsmiljøloven skal beskytte arbeidstakere mot arbeidsgivere som ikke oppfyller sitt ansvar. Slik skal det alltid være. Derfor foreslår nå Høyre-FrP-regjeringen moderate endringer i arbeidsmiljøloven, skriver stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.

Regjeringen satser i nord

Regjeringen satser i nord

Regjeringen investerer og legger til rette for økt vekst i nord. Mer penger til infrastruktur, ja til økt aktivitet fremfor vern, mer til forskning, skattelettelser for private og næringsliv, samt forenklinger av regelverk. Bedre resultat har man også forhandlet frem i saken om arbeidsgiveravgiften, enn det som ble arvet fra den forrige regjeringen. Og det er viktig å skape gode vilkår for næringsutvikling.

Sikrer sjakk-OL i Tromsø

Sikrer sjakk-OL i Tromsø

Regjeringen bevilger 12 millioner kroner til sjakk-OL i Tromsø, som dermed går av stabelen som planlagt.

Partihøring nr 3 i 2014 Kommunereformen (2).pdf

Partihøring 03/2014: Kommunereformen

Høyre vil styrke lokaldemokratiet og gi folkevalgte lokalt større makt og ansvar. For å oppnå dette har Høyre-FrP-regjeringen igangsatt en kommunereform som skal sikre større og mer robuste kommuner, og som gir kommunene ansvar for flere oppgaver fylke og stat har i dag.

Disse deltar på landsmøtet

Disse deltar på landsmøtet

Se hvem som representerer Troms på Høyres landsmøte denne uken.

Forventer kompensasjon for Nord-Norge

Forventer kompensasjon for Nord-Norge

Høyres stortingsrepresentanter fra Nord-Norge forventer at regjeringen kompenserer for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift for sektorene som er rammet allerede i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai.

Historisk møte

Historisk møte

Høyre i Nord-Norge var onsdag 5. mars samlet til et historisk møte i Oslo.

Troms Høyres årsmøte for 2013

Troms Høyres årsmøte for 2013

Den 8. og 9. februar 2014 avholdt Troms Høyre sitt årsmøte på Rica Grand hotell i Tromsø. Her kan du lese mer om møtet, og finne de vedtatte resolusjonene.

Årsmøte med historisk sus

Årsmøte med historisk sus

Helgens årsmøte i Troms Høyre viser Høyres tydelige oppgang.

Bent Høie besøker Troms Høyre

Bent Høie besøker Troms Høyre

Helseminister Bent Høie er blant gjestene når Troms Høyre inviterer til årsmøte i Tromsø kommende helg.

Valgkomiteens innstilling til Troms Høyres årsmøte

Valgkomiteens innstilling til Troms Høyres årsmøte den 8.-9. februar er klar. Posisjoner som har vært på valg er leder av Troms Høyre og delegater til Høyres Landsmøte.

Vanja ny politisk rådgiver

Vanja ny politisk rådgiver

Vanja Terentieff går fra Troms Høyre til byrådet i Tromsø og blir ny politisk rådgiver for Øyvind Hilmarsen.

Historisk dag for Høyre i Troms

Historisk dag for Høyre i Troms

Høyre har i dag fått sin første fylkesrådsleder noensinne, og det er et samlet parti som står bak Line Fusdahl.

Unge Høyre samarbeid i Nord-Norge

Unge Høyre samarbeid i Nord-Norge

Fylkeslederne for Nordland, Troms og Finnmark Unge Høyre var den 7.desember samlet i Tromsø for å diskutere Nord-Norge samarbeid. Samarbeidet de tre fylkeslagene nå inngår vil føre til flere politiske talenter fra Nord-Norge og mer politikkutvikling på tvers av fylkesgrensene. Dette vil være det største og tetteste regionsamarbeidet i Unge Høyre.

På lag med Høyre

På lag med Høyre

Troms Høyre har utfordret en rekke kjente Høyre-politikere i Troms til delta på Midnight Sun Marathon 2014 i Tromsø 21. juni. Laget har fått navnet «På lag med Høyre» og minstemålet er å løpe Adidasmilen, altså ei mil.

Ikke bærekraftig utdanningssektor i Troms

- Jeg vil påpeke at fylkets hovedoppgave er det regionale perspektivet, og de regionale tjenestene som gis til befolkningen. Det er viktig at man ser helheten, sa Magnus Mæland (H) som har en måned bak seg som fylkesråd for utdanning i Troms.

Samarbeid på fylkestinget

Samarbeid på fylkestinget

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet har signert en politisk plattform for et samarbeid på fylket.

Ny borgerlig regjering gir nye muligheter i nord

- En ny styringsdyktig borgerlig regjering, med Erna Solberg som statsminister vil bety nye muligheter for oss i nord. Dagens avklaringer er historisk og gledelig, samstemmer alle de fem nordnorske stortingsrepresentantene fra Høyre.

Tid for skifte – tid for Erna

Tid for skifte – tid for Erna

En valgkamp nærmer seg slutten. Nå skal velgerne si sitt.

Unge bør stemme Høyre

Unge bør stemme Høyre

Vi trenger en regjering som ikke tenker fire år av gangen, men som tenker på dagens unge og de som kommer etter oss. Derfor stemmer jeg Høyre på mandag, sier Kristian Støback Wilhelmsen, Troms Høyres ungdomskandidat til Stortinget.

Bedre løsninger for Tromsøregionen

Bedre løsninger for Tromsøregionen

En hyggelig befolkningsvekst i Tromsø legger økende press på veinettet og flere kollektivreisende krever derfor sterkere prioriteringer for veiutbygging og økt kollektivsatsing. Høyre har en politikk for vekst og presenterer nå en helhetlig løsning på byens utfordringer innen både veiutbygging og kollektivsatsingen.

Høyre løfter Nord-Norge

Høyre løfter Nord-Norge

Høyre satser sterkt på de nordligste fylkene og lover tiltak innen flere viktige områder de neste årene. - Dette blir et historisk løft, lover toppkandidatene og viser til utdanning, offshore og vei som særlig sentrale.

Oljepengebruken til Norge fra 2006 til 2012

Hva har egentlig avkastningen fra den norske oljeformuen gått til? Handlingsregelen sier ikke bare noe om hvor mye vi kan bruke, men også hva disse pengene skal gå til. En gjennomgang nedenfor i grafen viser at handlingsregelen ikke er fulgt de siste åtte årene og at mange milliarder kan prioriteres til vekstfremmende skattelettelser, vegutbygging og mer forskning. Slike tiltak trygger norske arbeidsplasser og bygger norsk konkurransekraft for fremtiden.

Rødgrønn løgn om Høyre og kommuneøkonomi

Rødgrønn løgn om Høyre og kommuneøkonomi

Rødgrønn historiefortelling om Høyre bør ikke levnes stor troverdighet, spesielt ikke i valgtider. Dagens regjering skryter av de økonomiske rammene som tilføres kommunesektoren og advarer mot en borgerlig regjering. Fakta støtter imidlertid ikke denne historiefortellingen. Faktisk leverte Erna Solberg i sine fire år som kommunalminister bedre rammer til kommunesektoren enn hva de rødgrønne har i regjerings de fire siste årene.

Høyre og avisene

"En fri og kritisk presse forutsetter at mediene ikke er så avhengige av statlige midler at de mister sin uavhengige stilling, troverdighet og integritet. Det betyr at vi i størst mulig grad må ha medier som tjener sine penger selv, noe som handler om gode rammebetingelser."

Valget 2013- Høyre vil skape trygge arbeidsplasser

Høyre vil skape trygge arbeidsplasser ved å øke konkurransekraften. Det må bli mer lønnsomt å jobbe og investere i norske arbeidsplasser. Høyre vil i regjering skape trygge arbeidsplasser gjennom å holde orden i den norsk økonomien.

Høyre satser på forskning - også i nord

Høyre mener forskningspolitikk fortjener å bli behandlet som det viktige og strategiske politikkområdet det er, for bidra til ny arbeidsplasser og økt verdiskaping i hele landet.

- Velkommen etter

Det er kommentaren Elisabeth Aspaker gir NRK på Ap's løfter om etterudanning av lærere og oppussing av skoler.

Petroleumstilsynet må etablere avdeling i nord

Det mener Troms Høyre stortingskandidat Helge Eriksen.

En investering for framtiden og for Nord-Norge

- Tromsø Havns satsing på Grøtsund er et offensivt svar på myndighetenes intensjoner om at Nord-Norge må håndterer utfordringer som knytter seg til utviklingen i nordområdene, opplyste havnedirektøren.

Stands i strålende vær

Stands i strålende vær

"Solkrem fra Høyre for å unngå å bli rød i sommer", var en hit. Flere trakk på smilebåndet over kreativiteten. Flere stoppet opp og berømmet Tromsø Høyre for kreativiteten.

Usannheter fra ende til annen

Usannheter fra ende til annen

Løgner om Høyres skolepolitikk er svært vanskelig for Høyre å la stå uimotsagt. Selv om fristelsen har vært stor i denne saken, særlig når det er et så åpenbart malplasert forsøk fra AUF å sverte Høyre.

Per-Kristian Foss til universitetet

Høyres Per-Kristian Foss besøker Tromsø i dag for å holde foredrag på universitetet. Foredraget holdes klokken 13.00 i fjerde etasje i det nye teorifagsbygget.

Ingen gladmelding fra helsministerern om sommerbase på Evenes

Ingen gladmelding fra helsministerern om sommerbase på Evenes

- Vi kan ikke gi oss. Derfor må alle som kan, bruke alle tenkelige kanaler til å påvirke styremedlemmene i Helse Nord slik at styret 21.mai sier ja til sommerbase, og at styret vil si ja til etablering av permanent ambulansehelikopter på Evenes snarest mulig, sier storingsrepresentant Elisabeth Aspaker.

Ny Høyreforening i Kåfjord

Høyrevinden blåser i Kåfjord og nå er Kåfjord Høyre etablert med et interimstyre som sitter frem til det første formelle årsmøtet.

Finansiering av sykestuene i Nord-Troms må sikres.

Troms Høyre mener at sykestuedriften i kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen opprettholdes og videreføres med samme finansieringsordning som sykestuene i Finnmark har i dag.