Høyre vil gi ungdom mulighet for sommerskole og ny eksamen

Høyre vil gi ungdom mulighet for sommerskole og ny eksamen

I Troms ønsker Fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen(H), at ungdom som har en dårlig dag på eksamen og som av ulike årsaker stryker skal få ny mulighet til å ta eksamen etter en sommerskole og dermed kunne fortsette som planlagt mot høyere utdanning. I dag er dette kun mulig for de fagene med lokalgitt eksamen.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Troms fylkeskommune har søkt Kunnskapsdepartementet om å bli forsøksfylke for en ordning der også sentralgitte eksamener kan tas inn som en del av det etablerte konseptet rundt sommerskoler som gjennomføres blant annet i Troms. Les mer om dette på TV2 sine hjemmesider: http://www.tv2.no/nyheter/politisk/vil-bli-forsoeksfylke-for-sommereksamen-3835932.html

 

 

Relaterte artikler