Mer entreprenørskap og innovasjon

Mer entreprenørskap og innovasjonFoto: Sigrid Tufteland

Vest-Agder Høyres leder, Ole G. Ihme valgte innovasjon og entreprenørskap i sin tale til Landsmøte.

Vi trenger mer entreprenørskap og innovasjon for å sikre Norges vekstevne for fremtiden. Norsk næringslivs konkurransefortrinn er produktivitet og evne til nyskaping.

Mye av vårt nærings- og arbeidsliv sliter med høyt lønnsnivå, sterk kronekurs, skatter, regelvelde og mangel på kvalifisert arbeidskraft.

På Agder har innovasjon og entreprenørskap gitt en oljeleverandør næringsgrunnlag som sysselsetter mange tusen ansatte og omsetter for titalls milliarder hvert år.

Slik innovasjon og entreprenørskap vil Høyre se mer av – og legge den offentlige innsats inn for å skape nye bedrifter, og ha skatter og virkemidler som oppmuntrer og ikke begrenser.

Om oljenæringen går godt, så har landbruket store utfordringer innen innovasjon og entreprenørskap. Desto gledeligere er det at Høyre, også etter den flotte landbruksresolusjonen fra landsmøtet i fjor, viser vei her.

Gjennom alternativ landbruksmelding har Høyres næringspolitikere tatt fatt i de betydelige utfordringene 45 000 selvstendig næringsdrivende står overfor innen reguleringer, skjemavelde, begrensninger og eierstruktur.

Å ta ansvar for egen matproduksjon til en stadig økende befolkning er god Høyrepolitikk. Vi vil se at Høyres landbrukspolitikk og vern om eiendomsretten mer og mer vil verdsettes av bonden, slik som andre selvstendig næringsdrivende verdsetter Høyre.

Avslutningsvis - Innovasjon og entreprenørskap vil være Høyres fanesaker for å skape et større, bedre og lønnsomt nærings og arbeidsliv fra 2013.

Relaterte artikler