Teambygging i fylkesgruppen

Teambygging i fylkesgruppenFoto: Henrik Hanselmann

Lørdag 26. november møttes fylkespolitkerne i Vest-Agder Høyre på Farsund Fjordhotel for erfaringsoverføring, strategiplanlegging, aktulle saker og politisk diskusjon. Gruppeleder Sally Vennesland er primus motor for møtet.

Etter valget er Høyres gruppe i fylkespolitkken en blanding av godt erfarne politikere med mange års fartstid og nye politkere hvor bakgrunn og tidligere erfaring er ulik. Med dette som bakteppe har gruppeleder Sally Vennesland kalt inn til en dag "politisk verksted" hvor vi samles som gruppe, blir kjent med hverandre og legger grunnlaget for å bygge et godt team for hele den kommende fireårsperioden.

På dagsorden ble det satt opp opplæring og kunnskapsoverføring fra dem av oss som har vært med fra forrige periode til dem som mangler denne bakgrunnen og som nå har startet på et løp i relativt ukjent terreng.

I tillegg til å kjenne Høyres politikk og hva vi gikk til valg på så er det også særdeles viktig å bli kjent med løpende politiske prosesser, hvor saker som ble initiert i forrige periode og som ikke er sluttført enda.

Terje Damman, Svein Bringsjord og Benediche Limmesand satt alle i forrige periode og sitter derfor inne med kunnskap som er viktig å formidle til de nye i gruppa.

Svein, som representant for Fylkesutvalget fikk ansvar for å lede gruppen gjennom det viktigste grunnlaget i strategivedtaket og økonomiprosessen. Terje som tidligere leder for samferdsel, areal og miljø (SAM) gikk gjennom hovedutvalgets arbeid med med regionplaner, samarbeid med kommuner oa. mens Benedichte med en periode bak seg i hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) gikk gjennom viktige prosjekter og planer innenfor videregående skoler og utdanningsprogram.  

”Politisk verksted” for diskusjoner, hvor tanker og planer ble løftet opp, og strategier ble lagt.

Vararepresentanter til Fylkesting og hovedutvalg ble også invitert til å delta i denne gruppesamlingen. 

De som deltok i denne samlingen var alle ni i fylkestinget, Ånen Werdal, Terje Damman, Benedichte Limmesand, Harald Fauskanger Andersen, Jan Egil Salvesen, Bente B. Birkeland, Benjamin Grønvold, Svein Bringsjord og Sally Vennesland. i tillegg møtte vararepresentantene Marianne Tovsen og Sigrid Tufteland.  

Relaterte artikler