Opp som en løve, ned som en skinnfell!

Opp som en løve, ned som en skinnfell!

Regjeringen la i dag fram sin " Nordområde - satsning " , og jeg er mildt sagt overrasket over at de ikke har brukt de siste ukene bedre, uttaler Elisabeth Aspaker.

Vi i nord er selvfølgelig glade for at de har sett i vår retning, men når de ikke kommer med noen løfter, blir dette bare prat. Dette er en tam satsning! – det vil si, ingen satsning.

Stoltenberg peker på at satsning på kunnskap skal være selve navet i utviklingen i nord. Dette sier han samtidig som regjeringen kutter 30 millioner i bevilgning til universitetet i tillegg til de kuttene de gjør på forskning generelt, dette budskapet gjør at jeg har liten tro på at Stoltenberg mener det han sier, fortsetter Aspaker.

Høyre har i sitt alternative budsjett bevilget betydelige midler til forskning og en opptrapping av stipendiatstillinger og videreført midler til universiteter og høyskoler på et høyt nivå, vi hadde håpet at regjeringen skulle ta noe av dette inn over seg, sier Aspaker i en kommentar.

**Regjeringen må involvere Stortinget.**

Stoltenberg sier dette skal være en nasjonal dugnad, men legger fram en strategi uten midler til å følge opp den invitasjonen han gir til Nord-Norge. I tillegg er dette en strategi fra regjeringen, og jeg er utrolig skuffet over at vi ikke engang får denne saken til Stortinget, avslutter Aspaker.

Relaterte artikler