Senior Høyre - en offensiv politikk

Senior Høyre - en offensiv politikk

Gjennom sine erfaringer og kompetanse er de eldre en ressurs for samfunnet.
Vår politikk gir eldre mennesker valgmulighet til trygghet, respekt og kvalitet.

Moderne eldrepolitikk

Morgendagens endre som har vokst opp under de økonomisk fremgangsrike 60- og 70-årene, kommer til å være krevende og stille høyere krav til kvalitet. I tillegg vil vi oppleve at antall eldre over 80 år vil øke dramatisk innen forholdsvis kort tid. Dette vil gjelde både de friske og de omsorgstrengende eldre. For å oppnå en betydelig kvalitietsøkning overfor omsorgstrengende må en moderne eldrepolitikk fokusere mer på bevisst forebygging overfor friske eldre.

Alderdom er ingen sykdom. At man når en aldersgrense, betyr ikke at man har nådd en barriere, som plutselig resulterer i at man ikke er i stand til å spille en rolle i samfunnet, eller å yte noe i yrkeslivet eller i politikken. Vi vil heller oppleve at eldre fortsetter å delta både i samfunnsdebatten og i aktiviteter for øvrig.

Moderne eldrepolitikk er også å styrke familiene og gi dem størst mulig frihet til selv å bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag. Familie, barn og barnebarn betyr mye for de eldre og er en viktig del av deres liv.

Moderne eldrepolitikk er også å bekjempe alle former for vold. 

 

 

Relaterte artikler