Landsmøtet er i gang - Vestfold er på plass

Landsmøtet er i gang - Vestfold er på plass

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen var først ut på talerstolen fra Vestfold, og temaet var tog. Høyres Landsmøtet er godt i gang og skal behandle fem resolusjoner. Vestfold Høyre har fått delvis gjennomslag for to av de tre innsendte resolusjonene våre.

Senere fredag taler fylkesleder og ordfører i Holmestrand Alf Johan Svele om behovet for en robust kommunestruktur og Tjømes ordfører skal tale om behovet for en sikker overvåking av luftrommet i Sør-Norge.

De fire resolusjonene som skal behandles omhandler samferdsel, tigging, utdanning og forskning, kommunepolitikk, og helse og omsorg.

Mange viktige temaer skal diskuteres de neste tre dagene.

Følg Høyres Landsmøte på Twitter #hlm2012

Relaterte artikler