Svein Flåtten stiller seg til disposisjon for ny stortingsperiode

Svein Flåtten stiller seg til disposisjon for ny stortingsperiode

Svein Flåtten stiller seg til disposisjon for en fjerde periode på Stortinget. I dag er Flåtten nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Nominasjonskomiteen i Vestfold Høyre har tilskrevet alle som stod på listen ved stortingsvalget i 2009. Her kan du lese hva kandidatene har svart.

 

Kandidater 2009 - svar på om de stiller seg til disposisjon for stortingsperioden 2013 -2017
Svein Flåtten, Sandefjord Ja
Anne Gro Olafsen, Sandefjord Nei
Geir Smeby, Tønsberg Nei
Anne Holmsen, Larvik Nei
Stian Tvede Karlsen, Nøtterøy Nei
Jon Olav Knotten, Re Nei
Andreas Muri, Svelvik Ja
Margrethe Koren Møysal, Tønsberg Ikke svart
Rolf Hansen, Horten Ikke svart
Eva Mari Christensen, Horten Ikke svart
Lars Christian Gjøsæther, Svelvik Nei

Nominasjonskomiteen i Vestfold Høyre ble nedsatt av Fylkesstyret i februar 2012, og har startet sitt arbeid. Første milepæl på veien mot ferdig innstilling i januar 2013, er å tilskrive de som stilte som kandidater ved forrige valg.

I tillegg har det gått ut en henvendelse fra komiteen til alle Høyres lokalforeninger i Vestfold, hvor komiteen ber om innspill på navn til den kommende innstillingen.

Nominasjonsmøtet avholdes 19.januar 2013.

Urnominasjon

For første gang skal Vestfold Høyre, som et ledd i arbeidet med å utarbeide en innstilling til nominasjonsmøtet, avholde urnominasjon. Tidligere har vi praktisert en ordning med prøvenominasjonsmøter i foreningene, denne gangen involveres medlemmene mer direkte ved at alle får mulighet til å stemme frem sine kandidater.

Urnominasjonen vil avholdes høsten 2012.

Nominasjonskomiteens medlemmer

Leder Alf Johan Svele, Holmestrand

Tor Steinar Mathiassen, Sandefjord

Turid Steffensen, Svelvik

Petter Berg, Tønsberg

Kjersti Michaelsen, Larvik

Christian Egeland, Unge Høyre

Walter Brynhildsen, Senior Høyre

 

For kommentarer knyttet til komiteens arbeid:

Alf Johan Svele, mobil 992 55 424