Fylkestingsprogram i PDF

Her kan du laste ned pdf-versjon av vår valgbrosjyre og hele programmet vårt.

Varige ideer i nye omgivelser

Varige ideer i nye omgivelser

Høyre ønsker å ta vare på de konservative grunnverdiene og løsningene samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet forandrer seg.

Kunnskap i skolen: Ambisjoner på elevenes vegne

Kunnskap i skolen: Ambisjoner på elevenes vegne

Norges viktigste ressurs er kunnskap, derfor jobber Høyre aktivt for å løfte kvaliteten på videregående skole og for å gi elever en best mulig ramme rundt læring.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Effektiv samferdsel og bedre miljø med Høyre

Hele Vestfold-samfunnet, et konkurransedyktig næringsliv og trygge lokalsamfunn er avhengig av et moderne samferdselsnett og god fremkommelighet.

Helhetlig perspektiv på en regional utvikling til det beste for Vestfold

Helhetlig perspektiv på en regional utvikling til det beste for Vestfold

Fylkeskommunen er tillagt rollen som regional utviklingsaktør, en rolle som omfatter alle fylkeskommunens sektorer. Formålet ved å være regional utviklingsaktør er først og fremst å skape en helhetlig og ønsket utvikling i vår region.

Et rikt kulturliv med Høyre

Et rikt kulturliv med Høyre

Vestfold er fra gammelt av et kulturfylke og har potensial til å bli landets ledende kulturfylke.

Høyre støtter idretten og frivilligheten

Høyre støtter idretten og frivilligheten

Idrett og friluftsliv har egenverdi gjennom glede, mestring og det å holde seg i form. Idretten har nytteverdi fordi den har helsefremmende virkninger.

Høyre støtter opp om helsetilbudene, tannhelsetjenesten og folkehelsearbeidet

Høyre støtter opp om helsetilbudene, tannhelsetjenesten og folkehelsearbeidet

Hovedansvaret for helsetilbudet til befolkningen er overtatt av staten, men det er fortsatt et politisk ansvar å sikre fylkets innbyggere et godt helsetilbud

Vestfold fylkeskommune som arbeidsgiver

Vestfold fylkeskommune som arbeidsgiver

Arbeidsgiverpolitikk og eierskapspolitikk er viktig for Høyre.