Fra etikk til partipolitikk

Fra etikk til partipolitikkFoto: Per Marstad

I oppslaget i TB 14/3 er det helt tydelig at Moldvær-saken har utviklet seg fra å være en sak om etikk til å bli partipolitikk.
Hva vår gruppeleder Svein Konrad Rui tenker om dette kan du lese her

I oppslaget i TB 14/3 er det helt tydelig at Moldvær-saken har utviklet seg fra å være en sak om etikk til å bli partipolitikk. Det var som kjent et enstemmig bystyre som 9. februar sluttet seg til Kontrollutvalgets innstilling i Jarlsø-saken. Og når ordfører Petter Berg deretter anmoder Bent Moldvær om å trekke seg – i tråd med flertallsvedtaket samme dag i bystyret – opptrer han som ordfører på vegne av bystyret. Og når vi samtidig vet at bystyret ikke har noen sanksjonsmulighet overfor Moldvær, mener Tønsberg Høyre at det mest fornuftige nå er å ta lærdom av denne saken og arbeide for et høyt etisk bevissthetsnivå i kommunen. Det er for øvrig under et halvt år til denne saken skal opp til ”folkeavstemning” ved lokalvalget til høsten hvor velgerne igjen skal gi tillit og styrke til de ulike partiene for en ny fireårsperiode.

For Tønsberg Høyre er det aller viktigst å forvalte de oppgaver Tønsbergs innbyggere og våre velgere forventer av oss. Vi akter å gjennomføre det vi har gått til valg på og det samarbeidet vi har forpliktet oss på i denne valgperioden. I dagens situasjon er det mye som tyder på at våre innbyggere blir skadelidende ved at vi som politikere må bruke mye tid på det som etter vår mening ikke har noe med politikk å gjøre.

Det forundrer oss at Arbeiderpartiet ikke deler denne oppfatningen og fortsetter sitt partipolitiske korstog mot ordfører Berg og Tønsberg Høyre i Moldvær-saken. Og det er vel tross alt Fr.p som må rydde opp i eget hus? Det er tydelig at den lange valgkampen er i gang, men la oss håpe at den etter hvert kommer til å bli mer opplysende for velgerne og dreie seg om saker.

Når man må søke støtte hos Norsk Språkråd for å finne en mulig feiltolkning i uttalelser fra vår ordfører, da er det åpenbart at denne saken har gått alt for langt.

 

Svein Rui

Gruppeleder Høyre

Relaterte artikler