Lokal verdiskaping

You need Adobe Flash and Javascript to view this file YouTube video URL / Qbrick (Embed)

Visste du at Tønsberg Kommune mister 50 millioner kroner hvert år? Hvordan vil Høyre skape vekst og verdier i Tønsberg?

Kort fortalt

 • Visste du at:
 • Ved bortfall av selskapsskatten i 2008 mistet Tønsberg Kommune 26 millioner kroner?
 • Tønsberg er en av landets mesteffektivt drevede kommuner? (Byråkratibarometer 2010)
 • Tønsberg har 30% flerearbeidsplasser enn innbyggere?
 • Halvparten av passasjerene påVestfoldsbanen går på toget i Tønsberg?
 • 40% av kommunens areal erdyrkbar mark?
 • Tønsberg Høyre vil styrke Tønsberg som regionsenter i Vestfold.
 • Vi vil revitalisere nedre del av byen og ferdigstille en helhetlig byutviklingsplan og støtte en konsekvensutredning for kommunesammenslåing.
 • Vi vil arbeide for å få tilbakeført selskapsskatten slik at det blir mer lønnsomt å tilrettelegge for næringslivet og tilrettelegge for nye og en bedre utnyttelse av eksisterende næringsarealer.
 • Vi vil legge til rette for økt boligbygging i Hogsnes/Bjelland-området med tanke på å gjøre dette til et felles  lokalsamfunn med Vear.
 • Vi vil at kommunen skal være tilgjengelig og effektiv overfor innbyggernes ønsker og verdsette initiativ og nyskapning.

 

Variert og lønnsomt næringsliv

Tønsberg Høyre vil føre en bærekraftig arealpolitikk med langsiktig plan for bevaring av sammenhengende landbruksarealer, ved blant annet å etablere ”markagrenser”.

Vi vil prioritere en fortetting av tettsteder og bynære områder.

Det er også viktig å etablere attraktive næringsområder og vurdere arealer etter omlegging av jernbanen.

En næringsvennlig politikk bidrar til større verdiskaping og trygge arbeidsplasser. Vi satser på fremtidens bedrifter og gründere og vil skape arenaer for samarbeid mellom kommunen og næringslivet.

 

 

 

Her kan du laste ned vår brosjyre om lokal verdiskaping

Relaterte artikler