Logoer og visuell profil

Logoer og visuell profil

Høyre har oppgradert sin visuelle profil i 2012.

Her finner du Høyres logoer, designelementer og grafiske profil.

Høyres profilhåndbok 2012

Her finner du retningslinjer for Høyres visuelle profil.

Høyres logoer og grafiske designelementer: