Drogi wyborco!

Drogi wyborco!

Jeśli mieszkasz w Norwegii od 3 lat, masz prawo głosu w wyborach do samorządów lokalnych, mimo że nie jesteś obywatelem norweskim.

Na początek chcę podziękować za odwiedziny na naszych stronach. Naszym celem jest nie tylko zaprezentowanie naszej polityki. Chcemy również zaprosić Cię do zaangażowania w życie społeczne w Norwegii.

Polacy to obecnie najliczniejsza grupa imigrancka w Norwegii, jednak niewielu z nich ma obywatelstwo norweskie. Wielu obcych obywateli zamieszkałych w Norwegii ma prawo głosu w wyborach samorządowych, zauważamy jednak, że nie wszyscy o tym wiedzą. Dotyczy to również Polaków, którzy stanowią jedną z grup o najkrótszym stażu. Krótki staż to jednak nie powód, aby w dniu wyborów zostać w domu. Jeśli mieszkasz w Norwegii od 3 lat, masz prawo głosu w wyborach do samorządów lokalnych, mimo że nie jesteś obywatelem norweskim. Poza tym, możesz wpływać na politykę angażując się w partiach politycznych i innych organizacjach. Gorąco do tego zachęcamy, szczególnie zaś zachęcamy do angażowania się w Høyre!

Dlaczego warto nas popierać?

Popieraj Høyre, jeśli uważasz, że nasze idee i nasza polityka mogą uczynić życie lepszym dla Ciebie, Twojej rodziny i ludzi wokół Ciebie.

Jesteśmy zdania, że najważniejszym zadaniem polityków jest zapewnienie jednostce podstawowych wolności, a nie ograniczanie ich. W ten sposób jednostka może wykorzystać swoje możliwości i zdolności dla dobra własnego i współobywateli.

W praktyce oznacza to, że za pracę i wysiłek powinno się być nagradzanym, zarówno w szkole, jak i w pracy.

Powodzenie w szkole jest dla większości warunkiem powodzenia w życiu. W Høyre jesteśmy zdania, że szkoła powinna być miejscem, gdzie najważniejsza jest nauka. To powinno być oczywiste, ale nie wszystkie partie polityczne podzielają ten pogląd.

Szkoła powinna w większym stopniu koncentrować się na podstawowych przedmiotach, takich jak język norweski, czytanie i pisanie, rachunki. Kto tego nie potrafi, napotka w życiu ogromne problemy. Dlatego jest to dla nas ważniejsze niż darmowe warzywa i owoce w szkole.

W norweskiej szkole brakuje dyscypliny. Zbyt dużo czasu przeznaczonego na naukę przepada w hałasie i zakłóceniach spokoju. Høyre chce odbudować autorytet nauczyciela.

Nauczyciele powinni być dobrymi fachowcami. Chcemy podnieść formalne wymagania wstępne na studia nauczycielskie i wymagania, aby móc pozostać nauczycielem w norweskiej szkole. Stawiamy na głębszą specjalizację dla studentów studiów nauczycielskich i dokształcanie dla tych, którzy już są nauczycielami. Również kształcenie wyższe w Norwegii powinno utrzymywać wysoki poziom.

Po zakończonej nauce czeka rynek pracy. W Norwegii powinno opłacać się pracować. Chcemy obniżyć podatki, aby praca i tworzenie miejsc pracy były bardziej opłacalne.

Nie tylko opłacalne, ale również łatwiejsze. Dlatego chcemy bardziej elastycznych rozwiązań jeśli chodzi o czas pracy i formy zatrudnienia. Nie wierzymy, że przybędzie miejsc pracy od zmuszania ludzi do pracowania mniej.

Państwo ma obowiązek chronić to, co obywatel zarobił swoją pracą. Własność prywatna jest dla Høyre świętością. Dlatego chcemy zwiększyć wysiłki w celu zwalczania przestępczości. Høyre nigdy nie zaakceptuje społeczeństwa, w którym policja zna złodzieja, jednak z braku środków na dochodzenie umarza sprawę.

To wszystko dlatego, że uważamy, iż państwo ma za zadanie zabezpieczyć Twoją wolność, a nie ograniczać ją.

Dlatego chcemy też zapewnić Ci wolność wyboru.

Nie tylko gdzie chcesz mieszkać, pracować i chodzić do szkoły, ale również w jakim szpitalu chcesz się leczyć. Państwo zapłaci za leczenie, ale jeśli chcesz leczyć się w prywatnym szpitalu, gdzie czas oczekiwania jest krótszy i pozwoli ci szybciej wrócić do pracy, to chcemy Ci to umożliwić.

W norweskiej polityce są różnice. Jest różnica między tymi, którzy chcą aby państwo miało jak najwięcej zadań i tymi, którzy uważają, że prywatna inicjatywa również może przyczynić się do budowania lepszego społeczeństwa. My wierzymy w to ostatnie, bo wierzymy, że jednostka może wiele osiągnąć, jeśli państwo decyduje mniej, a każdy obywatel więcej.

Jeśli zgadzasz się z nami, zapraszamy do członkostwa i angażowania się w partii, a także do głosowania na nas w najbliższych wyborach do samorządów lokalnych jesienią 2015 roku.

 

Pozdrawiam serdecznie!

Prezes Høyre

Erna Solberg

 

Dowiedz się więcej:

Praca musi popłacać

Miejsce Norwegii jest w Unii

Służba zdrowia i opieka nad osobami starszymi

Wiedza w szkole

Możliwości dla wszystkich

Bezpieczne społeczności lokalne

Wolność wyboru