Regjeringen faser ut norsk prosessindustri

Regjeringens opprinnelige forslag om innføring av el-avgift på industrien og en rekke andre skatte- og avgiftsøkninger skapte med god grunn store bekymringer i prosessindustrien. Nå følger Regjeringen opp og vil at prosessindustrien skal redusere sitt kraftforbruk kraftig. Høyre tar derfor nå opp denne industriens fremtid i Stortinget, sier Ivar Kristiansen.

Industriarbeidsplassene og industrien er fullstendig nedprioritert av Stoltenberg-regjeringen. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) tar nå opp Regjeringens manglende industripolitikk i Stortinget.

Ved Regjeringens fremleggelse av årets statsbudsjett, stilte Høyre spørsmål om Regjeringen ønsket å avvikle norsk prosessindustri. Regjeringens opprinnelige forslag om innføring av el-avgift på industrien og en rekke andre skatte- og avgiftsøkninger skapte med god grunn store bekymringer i prosessindustrien. Nå følges den industrifiendtlige politikken opp. Det går frem av så vel Regjeringens Langtidsprogram som av Stortingsmeldingen om vannkraft og kraftbalansen. I strid med Stortingets forutsetninger legger Regjeringen opp til at Norge skal oppfylle Kyoto-protokollen gjennom nye el-avgifter og kraftig redusert bruk av elektrisitet i industrien. Resultatet vil bli dramatisk for kraftkrevende industri

"Regjeringens politikk er det reneste avviklingssignal over for enkelte sektorer og næringer - selskaper og arbeidsplasser som i hovedsak befinner seg i distriktsnorge. Når Regjeringen i sine kraftprognoser slår fast at prosessindustrien frem til år 2010 skal redusere forbruket av elektrisk kraft fra 32 til 25 terrawattimer, så viser det at flere tusen arbeidsplasser innen prosessindustrien planlegges utfaset. I virkeligheten fører Regjeringen en politikk som er til mest glede for norsk industris utenlandske konkurrenter. I dag fremstår norsk prosessindustri som en av de mest moderne og miljøvennlige i hele verden. Næringsminister Grete Knudsens totale taushet overfor følgene av Regjeringens politikk beroliger neppe de ansatte og eierne av de berørte bedriftene. Høyre ønsker en annen politikk, og jeg tar derfor dette viktige spørsmålet opp i Stortinget," sier stortingsrepresentant Ivar Kristiansen.

Relaterte artikler