- Gass åpner for store muligheter

- Det er positivt at Gassmeldingen så sterkt oppfordrer til samarbeid slik at det kan etableres et sterkt nettverk for utvikling og bruk av Naturgass, sier energipolitisk talsmann i Høyre, Leif Frode Onarheim.

Regjeringen la i dag frem Gassmeldingen, og den gir store muligheter for ny industrisatsing i Norge. Etablering av et innovasjonsselskap i Grenland som skal ivareta Statens forvaltningsoppgaver når det gjelder satsing på miljøvennlig gassteknologi bør kunne bli sentral i en slik industriutvikling.

- Det er positivt at meldingen så sterkt oppfordrer til samarbeid med andre etablerte forskningsmiljøer slik at det kan etableres et sterkt nettverk for utvikling og bruk av
Naturgass, sier energipolitisk talsmann i Høyre, Leif Frode Onarheim.

Meldingens fokusering på gasskraftverk med CO2-håndtering er viktig både med sikte på vår langsiktige energiforsyning, men også for å kunne realisere elektrifisering av sokkelen. Meldingen demonstrerer regjeringens utålmodighet når det gjelder å løse de teknologiske utfordringer knyttet til slik CO2-håndtering. Det satses derfor betydelige midler til slik forskning og utvikling.

Opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for sluttbrukerne, på Haugalandet, er viktig for å dra nytte av den kompetanse som er bygget opp allerede. Meldingen balanserer på en god måte hensynet til ny industrisatsing og målsettingen om miljøvennlig energiutvikling, avslutter Leif Frode Onarheim.

Relaterte artikler