Skandale med oppholdstillatelse til Gholam

Det er en skandale at Gholam-familien nå har fått oppholdstillatelse i Norge etter å ha gitt uriktige opplysninger da de søkte om opphold i landet, sier Bjørn Hernæs. Han varsler at han vil ta opp saken i Justiskomiteen og be om at Justisministeren blir innkalt for å gi en forklaring.

Bedre tilgang på transplantasjonsorganer

Høyre har fremmet forslag i Stortinget for å bedre tilgangen på transplantasjonsorganer, sier Sonja Sjøli og Erna Solberg. Høyres forslag baserer seg på meget gode erfaringer fra Spania. Oppnår Norge samme nivå som Spania, vil det kunne gjennomføres ca. 150 ekstra transplantasjoner i året, og tilsvarende mange liv reddes.

Åpningstidsloven må oppheves

Det er gledelig at Arbeiderpartiet nå innser at Brustad-bua var et feilgrep, sier Trond Helleland. Han advarer imidlertid mot å flikke på en allerede håpløs lov, og vil oppheve hele loven. Det er unødvendig å regulere folks handlevaner, sier Helleland.

Nei til kutt i sykehusutstyr

Høyre går i revidert budsjett mot Regjeringens forslag om å kutte 540 mill. kr. i utstyrsinvesteringer på sykehus. Utstyrsmangel er mange steder en flaskehals i forhold til pasientbehandlingen. Statens kutt ville få ekstra stor effekt, i og med at staten bare dekker 60 prosent av kostnadene. Den totale effekten ville dermed bli 900 mill., sier Annelise Høegh.

Gavebrev til IT-Fornebu-gutta?

Var det et gaveelement i Statens lukkede salg av eiendommer på Fornebu til IT-Fornebu? Spørsmålet stilles av Ansgar Gabrielsen etter at man nå ser hva Oslo kommune har fått ved åpent salg av sine eiendommer på Fornebu. Gabrielsen stiller sitt spørsmål i brev til Arbeids- og administrasjonsministeren.

En verdig prisvinner

- Kim Dae-jung er en verdig vinner av Nobels fredspris, sier Jan Petersen. Han påpeker at Kim i mange år har kjempet for demokrati opg menneskerettigheter i Sør-Korea, og at han som president har stått for en forsoningslinje i forhold til regimet i Nord-Korea. Den prosessen som er innledet innvarsler slutten på det umenneskelige stalinist-regimet i Nord-Korea.

Mer vei med Høyre!

Heimevernet

Kommuneøkonomi sakte i riktig retning

Gjennomføringen av et nytt inntektssystem for kommunene går i riktig retning, men det tar altfor lang tid, sier Erna Solberg. Hun beklager ellers at Regjeringen ikke vil fastsette skatteøren nå, og påpeker at Ap kommer ett til to år etter Høyre når det gjelder reformtiltak.

Høyre med mest skole

Jan Petersen er godt fornøyd med at Høyre-styrte kommuner ligger i tet i satsingen på skole. I dagens VG fremgår det at elevene i Høyre-styrte Oslo får så mange ekstra undervisningstimer at det til sammen utgjør et "ekstra" skoleår. De syv kommunene som har gir de unge flest undervisningstimer har alle Høyre-ordfører.

Giske utfordrer Stortinget

Statsråd Giske utfordrer Stortinget når han velger å overse stortingsflertallets klare understrekning av at han er i strid med Stortingets intensjoner når det gjelder spørsmålet om godkjennelse av den kristne privatskolen Oasen i Søgne, sier Inge Lønning. Han påpeker at Giske nå bruker helt andre argumenter mot skolen enn tidligere, og at dette bryter mot stortingsflertallets oppfatning.

Gal kurs stakes ut